Ny jobbstrategi fra regjeringen:

Funksjonshemmede gründere fortsatt glemt

IKKE NOK: - Det er mulig vi ikke har gjort nok for funksjonshemmede som vil starte egen virksomhet, vedgår Hanne Bjurstrøm.

Hanne Bjurstrøm Foto: AD

Funksjonshemmede som vil skape sin egen arbeidsplass er glemt i regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne.

– Dette er en god dag, sa en opprømt Hanne Bjurstrøm da hun la fram regjeringens nye jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun varslet mange tiltak, men ingen satsing på funksjonshemmede som vil skape sin egen arbeidsplass.

Sammen med forslaget til statsbudsjett for 2012, lanserte regjeringen en strategi for å få flere funksjonshemmede i arbeid.

Strategiens hovedmålgruppe er unge funksjonshemmede.

– Det er en tragedie for den enkelte og dyrt for samfunnet når mennesker blir uføre i ung alder. Vi må gjøre alt vi kan for at færrest mulig havner i den situasjonen. Derfor er strategien spesielt rettet mot unge med nedsatt funksjonsevne som er under 30 år, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm da hun la fram strategien.

Bjurstrøm konstaterte at mange års innsats for et mer inkluderende arbeidsliv har gitt magre resultater når det gjelder å øke sysselsettingen for funksjonshemmede.

78 000 funksjonshemmede som ikke er sysselsatt, sier at de ønsker arbeid. 22 000 av dem er under 30 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bak i køen

Regjeringens nye jobbstrategi inneholder en rekke tiltak og støtteordninger som skal få arbeidsgivere til å ansette flere funksjonshemmede (se rammesak). Mange funksjonshemmede med varierende arbeidsevne vil likevel fortsatt møte stengte dører i arbeidslivet.
 
Å starte egen virksomhet kan være veien inn i arbeidslivet for funksjonshemmede og kronisk syke. Men de som vil skape sin egen arbeidsplass, er oversett i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv, skrev Velferd før jul i fjor.
 
– Når du har en kronisk sykdom, står du langt bak i køen som jobbsøker. Selv hadde jeg neppe fått en vanlig jobb, sa den unge revmatikeren og IT-gründeren Peter André Jensen til Velferd. Han fortalte at han fikk lite hjelp fra Nav da han ville starte eget firma.
 

– Som om jeg hadde pest

En lignende historie forteller Anna Tostrup Worsley. Hun fikk leddgikt da hun gikk i videregående og ble hardt skadet i en trafikkulykke kort tid etter. Allerede den gang ble hun forespeilet et liv som ufør. Etter mange år utenfor arbeidslivet har hun imidlertid gjennom målbevisst opptrening blitt i stand til å være delvis i arbeid. 

Da hun begynte å søke jobber fikk hun en nedtur.
 
– Jeg møtte interesserte arbeidsgivere. Men da jeg fortalte at jeg trengte tilrettelegging og ikke kunne yte 120 prosent hele tiden, så de på meg som om jeg hadde pest. Det ble: “Ikke ring oss. Vi ringer deg.”
 
Løsningen for Worsley ble å starte eget firma. Basert på egne erfaringer holder hun foredrag og kurs om sykdom og livskvalitet. En slik virksomhet kan hun drive selv om hennes helse og arbeidsevne er svært varierende.
 
Da hun henvendte seg til Nav for å få hjelp, fikk hun imidlertid en ny nedtur.
– Jeg søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk beskjed om at hvis jeg skulle starte eget firma, måtte jeg over på ordninger som gjelder friske mennesker. Resultatet var at jeg måtte søke om varig uføretrygd, forteller Worsley.
 
Hun mener regjeringens nye jobbstrategi inneholder mange vakre målsettinger, men etterlyser støtte til funksjonshemmede gründere.
 

Vedgår svakhet

Jobbstrategien inneholder ingen konkret satsing rettet direkte mot funksjonshemmede som vil skape sin egen arbeidsplass, vedgår Hanne Bjurstrøm.
 
– Det er mulig at vi ikke har gjort nok på dette. Men strategien er et dynamisk dokument som vi skal utvikle videre, så kanskje det kommer noe på dette til neste år, sier Bjurstrøm til Velferd.
 
Også Nav-direktør Joakim Lystad erkjenner at mer kan gjøres for å bistå funksjonshemmede gründere.
 
– Vår hovedinnsats er rettet inn mot å koble arbeidsgivere og arbeidstakere. Så jeg kan ikke se bort ifra at funksjonshemmede som ønsker å starte egen virksomhet, kan ha opplevd at de ikke har fått god nok hjelp fra Nav.
 
Denne saken sto på trykk i Velferd 7 -2011
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler