Forskere skal gjøre Nav bedre

STYRINGSGRUPPE: Nav og HiOA sitter sammen i styringsgruppen for KAI, som ledes av prorektor for utdanning ved HiOA, Nina Waaler. Andre medlemmer er prorektor for forskning ved HiOA, Morten Irgens (til venstre) og seksjonssjef Haakon Hertzberg i Nav. (Foto: Sonja Balci, HiOA)

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) er etablert i et samarbeid mellom Nav og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Senteret er tverrfaglig og holder til på HiOA, ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

– Etableringen av kompetansesenteret springer ut fra et uttrykt behov for at Nav og andre aktører skaffer seg kunnskap om hva som fremmer og hemmer arbeidsinkludering, sier dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Ann-Helén Bay.

KRITISK TENKNING: – Nav kan være med på å påvirke hvilke områder det forsker på, men ikke hvordan man forsker, understreker Ann-Helén Bay. (Foto: Øivind Fjeldstad)

– Det finnes mye forskning på feltet, men forskningen har vært fragmentert. Det er viktig å sikre at kunnskapen tilflyter Nav og andre aktører. KAI er et initiativ for å bringe forsknings- og utdanningssektoren tettere på Nav. Tidligere har det vært for stor avstand mellom Nav og forskere.

Samarbeidsavtale med Nav

Driften av kompetansesenteret er sikret gjennom en femårig samarbeidsavtale mellom Nav og HiOA, og med en intensjonsavtale om et langvarig partnerskap.

– Nav har ønsket å bygge opp 2-4 forskningsmiljøer i Norge med spesiell kompetanse på arbeidsinkludering. HiOA var først ute, forteller leder for KAI, Anne Hodnefjeld.

14 forskere fra HiOA er i dag tilknyttet kompetansesenteret, og en rekke forskningsprosjekter er under arbeid, med INTEGRATE-prosjektet som det største.

Senteret er opptatt av å involvere målgruppene for forskningen, sier Hodnefjeld.

«Vi vil gjerne bidra til videreutdanning av ledere i Nav.»
Anne Hodnefjeld, leder, Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

– Vi har etablert et brukerpanel der blant annet brukerorganisasjoner, Nav-medarbeidere, arbeidstakere, arbeidsgivere, tiltaksarrangører og studenter er representert.

Forskning, utdanning og formidling

I tillegg til forskning på arbeidsinkludering, skal kompetansesenteret bidra til utdanning og sørge for formidling.

– Vi arbeider med å innarbeide arbeidsinkludering sterkere innenfor sosialfagene, med å utarbeide kompetansepakker for veiledere i Nav og andre som arbeider med arbeidsinkludering, og vi vil gjerne bidra til videreutdanning av ledere i Nav, sier Hodnefjeld.

BRUKERNE SKAL MED: – Vi vil gjerne bidra til videreutdanning av ledere i Nav, sier leder Anne Hodnefjeld ved Kompetansesenter for arbeidsinkludering. (Foto: Øivind Fjeldstad)

– Viktig med kritisk tenkning

Samarbeidet mellom Nav og HiOA innebærer at Nav både bidrar med finansiering og sitter i styringsgruppen for kompetansesenteret. Kan et så tett samarbeid med Nav skape et avhengighetsforhold og utfordre forskningens frihet og uavhengighet?

– Det er et iboende dilemma, som krever årvåkenhet fra begge sider. Dilemmaet er for øvrig ikke nytt. Det er kjent fra oppdragsforskning, og vi kan håndtere det, svarer Ann-Helén Bay.

– Nav kan være med på å påvirke hvilke områder det forskes på, men ikke hvordan man forsker. Og vi må passe på å ivareta bredden. Man må for eksempel kunne være kritisk til arbeidslinja i forskningen. Det er viktig med kritisk tenkning.

Siste fra Velferd.no

Forskning

Ringer i Vannet-strategien gir tiltaksdeltakere varige jobber, slår ny NTNU-rapport fast. Likevel sier rapporten noe om ubrukt potensial med tanke på målgruppe, og at inkluderingsmetodikken bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro. 

Seksten OECD-land bruker en større andel av BNP på offentlig velferd enn Norge, viser ny rapport. Inkluderes private ordninger, er vi nede på 21. plass.

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler