Fordommer hindrer innvandrere på jobbjakt

BRA FOR BEDRIFTEN: Seks av ti norske toppledere mener at ansatte med innvandrerbakgrunn har en kultur- og språkkompetanse som kommer virksomheten til gode. Like mange mener at fordommer hindrer innvandrere på jobbjakt, viser Topplederundersøkelsen 2014.

BRA FOR BEDRIFTEN: Seks av ti norske toppledere mener at ansatte med innvandrerbakgrunn har en kultur- og språkkompetanse som kommer virksomheten til gode. Like mange mener at fordommer hindrer innvandrere på jobbjakt, viser Topplederundersøkelsen 2014. Illustrasjonsfoto: Shutterstock ©Shutterstock

Seks av ti norske toppledere mener fordommer blant arbeidsgivere er en viktig årsak til at innvandrere ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner. Det viser en stor spørreundersøkelse blant ledere i offentlige og private virksomheter.

Drøyt halvparten av norske virksomheter har ansatte fra land utenfor Norden. I helse- og sosialsektoren har to av tre virksomheter ansatte fra ikke-nordiske land. Det går fram av Topplederundersøkelsen 2014, en spørreundersøkelse der mer enn 4 000 ledere i offentlig og privat sektor har svart på spørsmål om integrering av innvandrere i arbeidslivet.

Undersøkelsen er gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) av TNS Gallup.

Positive til innvandrere

Norske ledere er positive til innvandrernes bidrag til arbeidsplassen, viser undersøkelsen. Seks av ti mener at ansatte med innvandrerbakgrunn har en kultur- og språkkompetanse som kommer virksomheten til gode.

Like mange mener at alle arbeidsplasser bør strebe etter å ha innvandrere blant ansatte og ledere. Det er imidlertid delte meninger om hva bedriftene selv bør gjøre for å få til dette.

Ulike praksis ved jobbintervju

45 prosent av lederne mener at arbeidsgivere bør innkalle minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til jobbintervju ved rekruttering til ledige stillinger. Omtrent like mange, 44 prosent, er uenige i dette.

Hver fjerde virksomhet har i dag en praksis med å innkalle minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til jobbintervju. Innen offentlig administrasjon oppgir nesten halvparten av lederne at de har en slik praksis, mens det bare gjelder en av fem i industrien.

Fordommer blant arbeidsgivere

Undersøkelser viser at et utenlandsk navn reduserer mulighetene for å bli innkalt til jobbintervju. Og norske toppledere bekrefter at holdninger blant dem som ansetter, er et problem for innvandrere på jobbjakt.

62 prosent av lederne mener at fordommer blant arbeidsgivere er en viktig årsak til at innvandrere ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner. 28 prosent er uenige i en slik påstand.

For dårlige språkkunnskaper

Samtidig som toppledere erkjenner at fordommer er et problem, mener de også at manglende språkkunnskaper er et viktig hinder for innvandrere som vil ha jobb.

86 prosent av lederne sier seg helt eller delvis enige i at innvandrernes mangelfulle språkkunnskaper er den viktigste årsaken til at de ikke får jobb. Samtidig mener 78 prosent av lederne at mangelfulle norskkunnskaper gjør at de ikke får utnyttet innvandrernes ressurser fullt ut.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler