Flere tar ut pensjon – og flere jobber

JOBB OG PENSJON: Seks av ti alderspensjonister under 67 år jobber ved siden av pensjonen, viser Navs pensjonsstatistikk.

JOBB OG PENSJON: Seks av ti alderspensjonister under 67 år jobber ved siden av pensjonen, viser Navs pensjonsstatistikk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock ©Shutterstock

Flere nordmenn tar ut alderspensjon når de fyller 62 år. Samtidig er flere i alderen 62-66 år i arbeid. Det skyldes at mange kombinerer jobb og pensjon.

Ved siste årsskifte var det 837 500 alderspensjonister i Norge. Det var en økning på 37 000 fra året før, viser tallet fra Nav.

Det økende pensjonisttallet henger sammen med at flere enn før tar ut pensjon tidlig. Blant alderspensjonistene ved årsskiftet var 81 000 i alderen 62–66 år. Tre fjerdedeler av disse var menn.

Hele 29 prosent av nordmenn i alderen 62-66 år var alderspensjonister ved utgangen av 2014. For fire år siden var det bare seks prosent alderspensjonister i denne gruppen.

Flest menn tar ut tidligpensjon

Muligheten til å ta ut pensjon fra man fyller 62 år var et sentralt element i pensjonsreformen som trådte i kraft i januar 2011. Men ikke alle kan gjøre dette, enten fordi de har andre pensjoner eller fordi de ikke har tilstrekkelig høy pensjonsopptjening.

Færre kvinner enn menn har rett til å ta ut pensjon fra de fyller 62. Og kvinnene som har rett til å ta ut tidligpensjon, er mer tilbakeholdende enn menn med å benytte seg av denne retten.

Hele 54 prosent av menn som har muligheten til det, har startet uttaket allerede ved 62 år. Blant kvinner er andelen 28 prosent.

– Kvinner lever lenger enn menn og ser seg trolig i større grad tjent med å vente med å ta ut alderspensjon, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav i en pressemelding.

18 000 flere i arbeid

Til tross for at stadig flere tar ut alderspensjonen tidlig, øker sysselsettingen blant personer over 62 år. Forklaringen er at stadig flere kombinerer arbeid og pensjon. Hele seks av ti alderspensjonister under 67 år jobber ved siden av pensjonen.

I 2010, året før pensjonsreformen trådte i kraft, var 39 prosent av nordmenn i alderen 62-66 år i arbeid. I 2010 var denne andelen økt til 46 prosent. Det betyr at 18 000 flere har kommet i arbeid siden pensjonsreformen ble gjennomført.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler