Seniorer uønsket:

Femti, frisk og ferdig

BAKERST I KØEN: Du kan være ille ute dersom du av ulike grunner er på jakt etter ny jobb i moden alder. – Oppoverbakken begynner når man er rundt 50 år. Og fra man er 55 er mulighetene til å få en ny jobb meget redusert, sier seniorrådgiver Hopland i Senter for seniorpolitikk.

BAKERST I KØEN: Du kan være ille ute dersom du av ulike grunner er på jakt etter ny jobb i moden alder. – Oppoverbakken begynner når man er rundt 50 år. Og fra man er 55 er mulighetene til å få en ny jobb meget redusert, sier seniorrådgiver Hopland i Senter for seniorpolitikk. Illustrasjon: Shutterstock ©Shutterstock

Et av målene i IA-avtalen er å få folk til å stå lenger i jobb. Men både IA-bedrifter og andre kvitter seg med seniorer når de nedbemanner. Og arbeidsgivere skygger unna folk over femti når de skal ansette nye medarbeidere.

Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Slik lyder et av målene i den nye avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), som ble undertegnet 4. mars i år. Et tilsvarende mål har vært med siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001.

Én av fire norske arbeidsgivere har undertegnet en samarbeidsavtale med Nav der de forplikter seg til å arbeide for å nå målene i IA-avtalen. I virkelighetens verden er imidlertid mange mer opptatt av å unngå seniorer enn av å ansette dem.

– Vi ser at eldre arbeidstakere ofte sies opp som ledd i en nedbemanning eller gjennom individuelle oppsigelser. Det gjelder både i IA-bedrifter og i andre bedrifter, sier arbeidsrettsadvokat Tina Storsletten Nordstrøm i FØYEN Advokatfirma.

Står steilt på aldersgrenser

Arbeidsgivere er også lite imøtekommende overfor arbeidstakere som ønsker å fortsette i jobben utover vanlig aldersgrense.

– Arbeidsgiverne står steilt på aldersgrensene og viser liten vilje til å beholde folk som vil jobbe lenger. Det gjelder like mye i statlige som i private bedrifter, sier Storsletten Nordstrøm. Hun konstaterer at det er en motsetning mellom IA-avtalens seniormål og virkelighetens verden.

– IA-avtalen inneholder gode intensjoner, men gir ingen rettigheter til eldre arbeidstakere. Avtalen gir ingen juridiske verktøy som kan brukes for eldre som vil stå lenger i jobb.

Ansetter ikke seniorer

Samtidig som eldre ofte må gå først ved nedbemanninger, styrer næringslivet unna folk over 50 år når de skal ansette nye medarbeidere. Det viser en undersøkelse Senter for seniorpolitikk (SSP) har gjort blant 26 av Norges største private bedrifter.

21 av disse var IA-bedrifter, men ingen hadde noen målsetting om å ansette folk over 50. I de 26 bedriftene var det lite eller ingen rekruttering eksternt av medarbeidere og ledere i 50- eller 60-årene, fastslår SSP i en rapport om undersøkelsen.

Målet om å få seniorer til å stå lenger i jobb er et av tre likestilte mål i IA-avtalen. Men arbeidet med å nå dette målet er lavt prioritert, viser SSP-undersøkelsen. En HR-direktør i en av de 26 bedriftene anslo at 70 prosent av IA-arbeidet handlet om sykefravær, 20 prosent om funksjonshemmede og bare ti prosent om seniorer.

– Mitt inntrykk er at dette er representativt for bedriftene, sier seniorrådgiver Steinar Hopland i SSP.

Les hele reportasjen i Magasinet Velferd nr. 4-2014. Klikk her for elektronisk versjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler