Etter 14 år med IA-avtale:

Færre funksjonshemmede i arbeid

FÆRRE I JOBB: Færre funksjonshemmede i arbeid. Det er status nesten 14 års innsats for et mer inkluderende arbeidsliv gjennom IA-avtalen.

FÆRRE I JOBB: Færre funksjonshemmede i arbeid. Det er status nesten 14 års innsats for et mer inkluderende arbeidsliv gjennom IA-avtalen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock ©Shutterstock

Bare 43 prosent av funksjonshemmede er i arbeid, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Færre funksjonshemmede er i jobb i dag enn da den første IA-avtalen ble undertegnet i 2001.

Å få flere funksjonshemmede ut i arbeid er et av hovedmålene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Det har man lykkes dårlig med, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I annet kvartal 2002, noen måneder etter at regjeringen og partene i arbeidslivet undertegnet den første IA-avtalen, var 46 prosent av de funksjonshemmede i arbeid.

I annet kvartal 2015 var andelen sunket til om lag 43 prosent, viser tall SSB har offentliggjort i dag.

Til sammenligning var sysselsettingsandelen 74 prosent for befolkningen som helhet.

87 000 ønsker arbeid

I alt 254 000 funksjonshemmede var i arbeid i annet kvartal i år. På samme tid var det 87 000 funksjonshemmede som sa at de ønsket seg en jobb.

Det betyr at 27 prosent av alle funksjonshemmede gir uttrykk for at de ønsker seg arbeid. Denne andelen har ligget omtrent på samme nivå siden SSB startet disse undersøkelsene i 2002.

Mange jobber deltid

Funksjonshemmede jobber i større grad deltid enn andre nordmenn, viser tallene fra SSB.

46 prosent av funksjonshemmede som er i jobb, arbeider deltid. Til sammenligning er det 24 prosent som arbeider deltid i befolkningen som helhet.

Kvinner med funksjonshemning jobber dobbelt så ofte deltid som menn. Deltidsandelen blant funksjonshemmede kvinner er på 59 prosent, mens deltidsandelen er 30 prosent blant mennene.

Mange mottar stønad

64 prosent av alle med funksjonshemning oppga å motta én eller flere stønader som følge av funksjonshemningen i annet kvartal 2015. Blant funksjonshemmede i arbeid var 38 prosent stønadsmottakere.

Også her er andelen større blant kvinner enn blant menn. 46 prosent av funksjonshemmede kvinner som er i jobb, oppgir at de mottar en eller flere stønader, mot 29 prosent av mennene.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler