Færre får plass i program mot fattigdom

OSLO 2013-01-31: Anonymiserte bildet av dame p benk og bak vindu. ** OBS! KUN EN GANGS BRUK !**FOTO: WERNER JUVIK

UKLARE KRITERIER: Noen kommuner er mer restriktive enn andre med å ta inn innvandrere med svake norskkunnskaper i kvalifiseringsprogrammet. Det er også ulik praksis når det gjelder rusmisbrukere, ifølge en forskningsrapport fra Fafo. Foto: Werner Juvik ©Werner Juvik

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet har sunket kraftig De siste to årene gikk tallet på deltakere ned med mer enn 25 prosent.

Kvalifiseringsprogrammet står sentralt i den rødgrønne regjeringens arbeid for å bekjempe fattigdom. Men færre enn før får hjelp gjennom dette programmet, viser tall Velferd har fått fra Nav.

Ved utgangen av august 2010 var 8602 personer med i programmet. På samme tid året etter hadde deltakerantallet sunket til 7349. I august 2012 var tallet gått ytterligere ned, til 6337.

Fra øremerking til rammetilskudd

Nedgangen i antall deltakere de siste to årene sammenfaller med endringer i finansieringen av kvalifiseringsprogrammet. Fram til utgangen av 2010 fikk kommunene øremerkede midler fra staten til dette arbeidet, men fra 2011 gikk man vekk fra øremerking og over til rammetilskudd. Det stiller kommunene friere når det gjelder hvordan pengene brukes.

Les hele artikkelen om synkende deltakertall i kvalifiseringsprogrammet i Velferd 1 – 2013. Elektronisk utgave kan kjøpes her:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler