Får skattefradrag for husarbeid

SETTER BORT HUSARBEIDET: Velstående svensker nyter særlig godt av muligheten til å få skattefradrag for utgifter til husarbeid. Jobben gjøres i stor grad av innvandrerkvinner. Ilustrasjonsfoto: Shutterstock

I fjor fikk svensker 3,4 milliarder kroner i skattefradrag for husarbeid de satte bort til andre. Størst fradrag får svensker med høye inntekter, og arbeidet gjøres i stor grad av innvandrerkvinner.

I 2007 innførte den svenske regjeringen skattefradrag til svensker som betaler andre for å vaske hus og klær, passe barn, klippe plenen og gjøre annet arbeid i hjemmet. Fradraget kalles RUT (rengöring, underhåll, tvätt) og blir stadig mer brukt.

I fjor fikk i alt 668 000 svensker skattefradrag for utgifter til ulike typer arbeid i hus og hage. Totalt ga staten nesten 3,4 milliarder svenske kroner i skattefradrag for slikt arbeid.

Antallet svensker som benytter seg av RUT-fradraget er mer enn fordoblet de siste fem årene. Det samlede fradraget har økt med 150 prosent i denne perioden.

Omstridt ordning

Hensikten med RUT-fradraget har blant annet vært å redusere omfanget av svart arbeid, skape flere arbeidsplasser og avlaste familier i tidsklemme. Ordningen er imidlertid omstridt. Den er blant annet kritisert for å være en gavepakke til folk med god råd.

Husstander med en høy økonomisk standard får vesentlig høyere RUT-fradrag enn husstander med lav økonomisk standard, bekrefter Statistiska centralbyrån i Sverige i en gjennomgang av hvem som nyter godt av ulike skattefradrag.

Kritikere påpeker også at det jukses med ordningen, ved at det kreves fradrag for arbeid som ikke er fradragsberettiget.

Det svenske Skatteverket varslet i februar i år at de ville iverksette en særskilt kontroll for å avdekke fusk blant bedrifter som gjør arbeid med rett til RUT-fradrag.

Ble utvidet i august

Til tross for kritikk av RUT-fradraget har den svenske regjeringen valgt å utvide ordningen. Fra 1. august i år er en rekke nye tjenester innlemmet i listen over oppgaver som gir rett til fradrag.

I tillegg til arbeid som har vært i ordningen tidligere, kan man nå få skattefradrag for utgifter knyttet til flytting og for flere typer hagearbeid, som beskjæring og felling av trær. Fradrag gis også for utgifter til installering, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner, smarttelefoner og tv-apparater.

Innvandrerkvinner gjør jobben

Kvinner er i flertall blant dem som får skattefradrag for utgifter til husarbeid, og kvinner er også i flertall blant dem som gjør jobben. Nesten to av tre ansatte i bedrifter som gjør jobber med RUT-fradrag, er kvinner.

En tredel av de ansatte i RUT-bedrifter er innvandrere. De viktigste opprinnelseslandene er Polen, Jugoslavia og Irak, viser statistikk fra Statistiska centralbyrån.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler