Få leger bruker IA-verktøy

TVILER PÅ RESULTATER: – Jeg har ingen tro på at innføring av obligatorisk opplæring vil ha noen betydning for sykefraværet, sier Allmennlegeforeningens leder Kari Sollien.

TVILER PÅ RESULTATER: – Jeg har ingen tro på at innføring av obligatorisk opplæring vil ha noen betydning for sykefraværet, sier Allmennlegeforeningens leder Kari Sollien. Foto: Ann-Elin Wang ©Ann-Elin Wang

Bare én av 20 leger har tatt i bruk Navs elektroniske system for sammenligning av sykmeldingspraksis.
– Mange ser ikke nytteverdien av dette verktøyet, sier leder Kari Sollien i Allmennlegeforeningen.

For snart to år siden lanserte Nav et nytt verktøy i kampen for å få ned sykefraværet: et nettbasert statistikksystem der leger kan sammenligne egen sykmeldingspraksis med andre sykmeldere i samme kommune, fylke eller på landsbasis. Statistikken kan sorteres etter diagnose, varighet, kjønn, alder, næring og andre variabler.

Statistikkverktøyet er knyttet til avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og er ment å bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet. Legenes interesse for å bruke det nye verktøyet har imidlertid vært laber. Ett år og ti måneder etter at det ble lansert, hadde bare 1213 brukere logget seg inn på systemet, får Velferd opplyst fra Nav.

– Jeg tror det er flere grunner til at ikke flere har tatt dette verktøyet i bruk, sier leder Kari Sollien i Allmennlegeforeningen.

– Tilbakemeldinger jeg har fått, er at det oppdateres for sjelden og for seint. Dermed blir det for dårlig og tregt som verktøy i en kontinuerlig forbedringsprosess.

Krav om obligatorisk opplæring

Som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen har regjeringen også innført krav om obligatorisk opplæring i sykmeldingspraksis for leger. Kravet ble innført ved årsskiftet og innebærer at leger innen utgangen av året må gjennomføre et nettbasert kurs, hvis de ikke leverer egenerklæring eller dokumentasjon på at de har den nødvendige kunnskapen.

Leger som ikke gjennomgår opplæringen eller dokumenterer at de har den kompetansen som trengs, blir fratatt retten til å sykmelde. Tross trusselen om å miste sykmeldingsretten, har det imidlertid gått trått med å få leger til å bruke de to–tre timene det tar å gjennomføre nettkurset.

I slutten av august hadde bare drøyt 2300 av landets 26 000 leger gjennomført kurset. I tillegg hadde 729 leger levert dokumentasjon på at de ikke behøver å ta kurset.

Les hele artikkelen i magasinet Velferd 6-2013. Elektronisk oppgave kan kjøpes her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler