Få arbeidssøkere får hjelp fra Nav

SMÅTT ER GODT: Én av tre ledere ved små Nav-kontorer sier at markedsarbeidet har høy prioritet. Bare én av sju ledere ved store Nav-kontorer svarer det samme.

SMÅTT ER GODT: Én av tre ledere ved små Nav-kontorer sier at markedsarbeidet har høy prioritet. Bare én av sju ledere ved store Nav-kontorer svarer det samme. Foto: Øivind Fjeldstad ©Øivind Fjeldstad

Få Nav-brukere får hjelp fra Nav til å finne seg en jobb. Bare 13 prosent har fått hjelp av en veileder i Nav til å finne fram til passende jobber, ifølge en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.

Nav-brukere har ulike behov, men det er likevel overraskende få som har fått hjelp fra saksbehandler i Nav til å finne relevante stillinger, mener forskerne Steinar Widding og Svenn-Erik Mamelund ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Knapt én av åtte Nav-brukere har fått hjelp av en veileder til å finne relevante stillinger. Og selv blant personer som er registrert som helt arbeidsledige hos Nav, er det bare én av fire som har fått slik hjelp, ifølge rapporten «Navs formidlings- og rekrutteringstjenester».

Rapporten bygger på en undersøkelse de to forskerne har gjort av Navs innsats for å skaffe arbeidssøkere jobb og for å bistå arbeidsgivere med å rekruttere arbeidskraft. Forskerne har også undersøkt hva slags jobbsøkingsaktiviteter folk som er registrert hos Nav benytter seg av.

Et mindretall bruker nav.no

Mens svært få har fått hjelp av Nav-veileder til å finne en passende jobb, er det flere som benytter seg av andre formidlingstjenester fra Nav, som informasjon om jobbsøking og om ledige stillinger på Navs nettsider. Men et flertall av dem som er registrert hos Nav, har heller ikke benyttet seg av disse formidlingstjenestene.

Prioriterte grupper som ungdom, ikke-vestlige innvandrere og langtidsledige har i større grad enn andre benyttet slike formidlingstjenester og mottatt hjelp fra en veileder for å finne fram til relevante jobber, ifølge AFI-rapporten.

Arbeidsformidling nedprioritert

Med opprettelsen av Nav i 2006 forsvant den spesialiserte etaten for arbeidsformidling, Aetat, og Aetats oppgaver ble innlemmet i Nav. Det resulterte i en nedprioritering av innsats for å bistå arbeidssøkere på jobbjakt og rekrutteringsbistand til arbeidsgivere, viser flere studier av Nav-reformen.

Ansatte i Nav er samstemte i at markedsarbeid etter Nav-reformen generelt har blitt nedprioritert i forhold til andre arbeidsoppgaver som utbetaling av ytelser og sykefraværsoppfølging, går det fram av AFI-rapporten.

Små kontorer best

I dag er markedsarbeidet høyere prioritert enn det var de første årene etter Nav-reformen, ifølge rapporten. Men det er store forskjeller på små og store Nav-kontorer.

Blant ledere ved små kontorer svarer 32 prosent at markedsarbeidet har høy prioritet i dag. Blant ledere ved store Nav-kontorer er det bare 14,5 prosent som sier at dette arbeidet har høy prioritet.

Ledere på de små Nav-kontorene vurderer generelt sine medarbeideres markedskompetanse som bra, både når det gjelder å bistå arbeidssøkere og arbeidsgivere. Ledere på store Nav-kontorer vurderer sine medarbeideres kompetanse på dette feltet som langt dårligere.

Har høy prioritet

Navs tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud gjenkjenner det bildet AFI-rapporten tegner av markedsarbeidet i Nav.

– Vi synes rapporten gir en grei oppsummering av etatens prioritering og utfordringer når det gjelder formidling og rekruttering. Den samsvarer godt med det vi selv har oppsummert med. Samtidig viser rapporten at prioriteringene fungerer ved at de gruppene som skal ha mest bistand, får mest bistand, sier Gudbjørgsrud i en kommentar velferd.no har fått via kommunikasjonsstaben i Nav.

– Det er et mål for oss at flest mulig skal benytte nav.no, slik at vi frigjør ressurser til oppfølging av de prioriterte gruppene, sier Gudbjørgsrud. Han understreker at dette feltet har høy prioritet i Nav.

– Det har vært en klar bedring på området de siste årene, i tråd med de satsingene vi har gjort. Vi vil fortsatt prioritere dette på topp i årene som kommer.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler