– Et alvorlig tilbakeskritt for funksjonshemmedes levekår

Statsbudsjettet 2018

MANGLENDE RESPEKT: Guri Henriksen er interessepolitisk rådgiver og hjelpemiddelekspert i Norges Handikapforbund. Hun er ikke imponert over regjeringens forslag angående hjelpemidler. (Foto: Ivar Kvistum/Handikapnytt)

I statsbudsjettforslaget for 2018 ønsker regjeringen å flytte ansvaret for hjelpemidler til kommunene. – Forslaget viser manglende forståelse for funksjonshemmedes rolle i samfunnet, sier interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund.

Både brukerorganisasjonene og kommunene har gitt regjeringen sterke anmodninger om å ikke flytte ansvar for hjelpemidler til kommunene.

Men regjeringen lytter ikke, skriver Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i en pressemelding.
 
I statsbudsjettet som ble lagt frem torsdag kommer det nemlig fram at Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å flytte ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler til kommunene.

«Det betyr at mulighetene til å leve selvstendig blir avhengig av den enkelte kommunes økonomi.»
Guri Henriksen, interessepolitisk rådgiver, Norges Handikapforbund

– Med dette forslaget viser regjeringen at de ikke lytter til faglige argumenter. I høringsrunden var FFO og flere brukerorganisasjoner helt imot og frarådet på det sterkeste å flytte ansvar for hjelpemidler fra Folketrygden, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Bryter med politiske mål

Guri Henriksen, interessepolitisk rådgiver i Norges Handikapforbund (NHF), er også opprørt over forslaget.

– Å komplisere tilgangen til helt nødvendige hjelpemidler viser manglende respekt og forståelse for funksjonshemmedes rolle i samfunnet og nødvendige virkemidler for å leve selvstendig, uttaler hun på NHFs hjemmesider.

Henriksen omtaler forslaget som et brudd med politiske mål om at alle skal ha et likeverdig tilbud til nødvendige hjelpemidler, uansett alder, bosted og økonomi. Hun mener også det er et brudd med statens forpliktelser i FN-konvensjonen om menneskerettighetene for funksjonshemmede.

Dårligere levevilkår og mindre selvstendighet

Fordi regjeringens forslag dreier seg om en omfattende del av alle de hjelpemidlene som i dag tildeles gjennom folketrygden, utgjør det ikke en «liten justering», men endringer som vil ramme funksjonshemmede hardt.

– Dette handler om hjelpemidler for å spise, kle på seg, dusje, gå på toalettet, bevege seg rundt med rollator – helt grunnleggende gjøremål for oss alle, sier Henriksen.

Hun påpeker at ansvarsendringen som er foreslått, vil bety et svært alvorlig tilbakeskritt for funksjonshemmede, og at hun er bekymret for utviklingen.

– Det vil bety dårligere levekår for funksjonshemmede fordi mange vil måtte betale for hjelpemidler selv framover. Det betyr at mulighetene til å leve selvstendig blir avhengig av den enkelte kommunes økonomi. Hverdagen blir vanskeligere, dyrere og mindre forutsigbar. Vi vet jo mye om hvordan dette ser ut allerede nå, når det gjelder for eksempel brukerstyrt personlig assistanse (BPA), med svært variert tilbud og mange som må kjempe slitsomme kamper for assistanse i sine kommuner.

STATSBUDSJETTET 2018

Regjeringens forslag innebærer:

  • Å flytte enkle og høyfrekvente hjelpemidler, hjelpemidler til tilrettelegging av bolig og velferdsteknologi til kommunene
  • Annen ansvarsdeling for tilrettelegging av boliger enn den man har i dag. Kommunene og Husbanken vil få et mer helhetlig ansvar for tilrettelegging av bolig
  • Mer kompliserte og kostbare hjelpemidler vil fortsatt være rettighetsfestet i folketrygden
  • Arbeids- og sosialdepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet og helse- og omsorgsdepartementet skal foreta en nærmere utredning av disse tre områdene og komme tilbake med forslag til ansvarsoverføring og konkrete tiltak. Det skal blant annet vurderes hvordan brukernes rettigheter kan sikres. Forslaget inneholder imidlertid ingen signaler om hvorvidt hjelpemiddelbrukerne skal involveres i arbeidet.

    Kilde: Norges Handikapforbund

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Ann Solfrid Merula er en av 800 000 nordmenn som yter ubetalt omsorg for nær familie. Mange opplever at innsatsen går ut over egen helse og risikerer selv å falle ut av arbeidslivet. – Å få Vidar tilbake til et verdig liv har vært mitt livs hardeste kamp, sier Ann Solfrid.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler