Extrastiftelsens Helsepris 2016:

– Elevene lærer å bli snillere med seg selv

Fra ord til handling

NORMALISERER TANKER OG FØLELSER: Generealsekretær i Extrastiftelsen, Hans Christian Lillehagen (f.v.), juryleder Tone Granaas, prosjektledere Steinar Sande og Hanne Brorson og generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen under utdelingen av Helseprisen 2016. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Psykolog og forsker Hanne H. Brorson ga ut boken Tankevirus i 2012. Nå har boken blitt et prisvinnende undervisningsprogram for elever i videregående skole.

– Tankevirus har utviklet et konsept som helsenorge – eller kanskje vi skal si det norske folk – trenger, uttalte juryleder Tone Granaas da Extrastiftelsens Helsepris 2016 ble utdelt i desember i fjor.

«Mindre Tankevirus – mer hverdagsglede» er et undervisningsprosjekt utviklet av Hanne H. Brorson med midler fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse. Når Velferd ringer er Brorson på ferie, men prosjektkoordinator Charlotte Elvedal i Rådet for psykisk helse svarer gjerne på spørsmål.

 

 • Hva går dette undervisningsprogrammet ut på?
  Det er et todelt opplegg hvor første del består av tre humoristiske kortfilmer, som gir en innføring i psykisk helse og hva slags følelser som er normale for alle mennesker. Her får man et innblikk i fem ulike tankevirus samt tankevitaminer, som kan hjelpe eleven med å tolke situasjoner og avsløre hvilke tankemønstre man ikke kan stole på. Deretter deler læreren ut oppgaver som klassen løser felles, i grupper eller individuelt etter behov og ønske.

 

 • Hva er egentlig et tankevirus?
  – Begrepet «tankevirus» brukes for å illustrere hvordan antakelser og oppfatninger kan forme verdier og holdninger vi har til oss selv og livet. Vi har for eksempel «være-perfekt»-viruset, «tankeleser»-viruset og «katastrofe»-viruset. Tankevirusene aktiviserer gjerne hverandre, noe som kan øke angst og fortvilelse fordi de lurer en til å anta at det en frykter mest, er det som mest sannsynlig vil skje.

 

 • Hvorfor er det viktig å implementere kunnskap om psykisk helse i skolen?
  – Det er to hovedgrunner til det. Den ene er at kunnskap om psykisk helse gir mindre stigma rundt psykiske lidelser. Den andre er at elevene lærer å ta vare på seg selv når de vet mer om hvordan følelser påvirker hjernen og om hvordan ulike tankeprosesser fungerer. Å vite hva som er normalt gir mindre bekymring og det blir enklere for dem å være snillere med seg selv.

  Vi i Rådet for psykisk helse er også svært opptatte av brukermedvirkning. Elevenes tilbakemeldinger på førsteutgaven har resultert i det prisvinnende undervisningsopplegget, som ble lansert 19. januar i år.

 

 • Hva betyr det å motta Helseprisen?
  – Det betyr mye på flere områder. Det viktigste er kanskje publisitet, at flere lærere og elever får vite om dette undervisningstilbudet, som er gratis. Dessuten gir prisen et forhøyet fokus på livsmestring som en del av undervisningen i videregående skole, og det er oppmuntrende å se at enkeltindivider og ildsjeler med fagkompetanse får anerkjennelse for å utvikle slike konsepter.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler