Eldre arbeidstakere mer populære

ENDRET SYN PÅ ELDRE: Grense for når norske ledere mener en arbeidstaker regnes som «eldre» har forskjøvet seg med nesten fem år siden 2003, viser årets utgave av Norsk seniorpolitisk barometer.

ENDRET SYN PÅ ELDRE: Grense for når norske ledere mener en arbeidstaker regnes som «eldre» har forskjøvet seg med nesten fem år siden 2003, viser årets utgave av Norsk seniorpolitisk barometer. Foto: Siv Nærø/seniorpolitikk.no ©Siv Nærø

Ledere i arbeidslivet blir stadig mer positive til å ansette eldre arbeidstakere. Det viser årets utgave av holdningsundersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer.

63 prosent av ledere i norsk arbeidsliv sier at de vil like «meget godt» eller «ganske godt» å ansette eldre arbeidstakere. Det er en klar økning fra i fjor, da 56 prosent av lederne ga samme svar på dette spørsmålet.

Sammenlignet med holdningene for ti år siden, er den positive utviklingen enda klarere. I 2003 var det bare 48 prosent av lederne som var positive til å ansette eldre arbeidstakere.

Den økte velviljen når det gjelder å ansette eldre arbeidstakere går fram av Norsk seniorpolitisk barometer 2013 fra Senter for seniorpolitikk.

Barometeret er en årlig undersøkelse av holdninger til eldre og seniorpolitiske spørsmål blant ledere og arbeidstakere.

Tilsvarende undersøkelser er gjort siden 2003.

Endret oppfatning av hvem som er «eldre»

Norske ledere har også endret syn på hvem som tilhører gruppen «eldre arbeidstakere».

I 2003 mente ledere i gjennomsnitt at en arbeidstaker begynte å bli regnet som «eldre» i arbeidslivet fra 52 års-alderen. Siden den gang er grensen for å bli regnet som «eldre» gradvis forskjøvet oppover. Nå mener ledere i gjennomsnitt at man skal være 56,9 år for å bli regnet som en «eldre arbeidstaker».

Endret oppfatning blant arbeidstakere selv

Også blant arbeidstakere selv har oppfatningen av når man regnes som «eldre» beveget seg i samme retning. I 2003 satte arbeidstakere i gjennomsnitt grensen for «eldre» ved 55 år, mens de nå regner at man er en «eldre arbeidstaker» når man er 57,9 år, viser Norsk seniorpolitisk barometer 2013.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler