Unikt arbeidstilbud i Tromsø:

DREIS sparer kommunen for store summer

MENINGSFYLT HVERDAG: Christian Sørem Pettersen og Tom Olav Andersen er to av totalt 18 stykker i DREIS som får bidra med for eksempel vedproduksjon i Tromsø kommune. (Foto:Edvard Kristiansen)

I 2008 startet DREIS som en sammenslåing av tiltak for fire brukere med arbeidslyst og behov for en tilrettelagt hverdag. I dag har bedriften 18 plasser og sørger for at kommunens bilpark på 400 kjøretøy er i presentabel stand til enhver tid.

– Jeg er utrolig stolt av hva vi har fått til, sier Terje Johansen, avdelingsleder på DREIS.

I tillegg til stell av kjøretøy tilbyr bedriften dekkhotell, snømåking, vedlikehold av møbler og konstruksjoner i turområder, skogsarbeid, vedproduksjon, transportoppdrag, levering av strøsand samt kurs- og konferansevirksomhet for kommunen. Dekkhotellet alene sparer kommunen for 350.000 kroner i året.

  • Hvem er det som får jobb i DREIS?

–      DREIS er et tilbud til personer med medfødt utviklingshemming, men som likevel kan bidra i ulike produksjoner. Det kan være personer med Downs syndrom, autisme eller andre udiagnostiserte tilfeller. Vi har også gitt jobb til enkelte med rusbakgrunn.

  • Hvorfor er Dreis et viktig tilbud for denne målgruppen?

–      Fordi det gir dem noe å våkne opp til, og det er jo viktig for oss alle. Her føler de at de blir satt pris på, samtidig som de får en liten lønn i tillegg til trygden sin. Her opplever de et sosialt fellesskap, som har resultert i vennskap utenom arbeidstida, hvor enkelte treffes i høytider og lignende. Vi gjennomfører også en årlig tur – på de åtte siste årene har vi besøkt 17 land. Det er en fin gulrot for gjengen, og en verdsatt avlastning for foreldre eller andre pårørende.

I tillegg er dette en gruppe som ofte har helseutfordringer knyttet til døgnrytme og kosthold, men hos oss er sykefraværet på bare 1,4 prosent! Det henger sammen med at de har en trygg arbeidshverdag og at de får inn normal døgnrytme.

  • Hva er DREIS’ mål for framtida?

– Vi skal forsøke å sikre at DREIS blir en varig arbeidsplass og ikke bare et kommunalt prosjekt. I løpet av året øker vi antall plasser med 12 og vi har et langtidsmål om 40 ansatte. Jeg har også et håp om å få DREIS godkjent som lærlingeplass.

  • Hva kan andre kommuner lære av dere?

– Vi har vært heldige og hatt rett personal, med stort engasjert og fagkompetanse på eksempelvis bil og de andre feltene vi driver på med. Vi har klart å styre unna de verste fallgruvene, men vi har lært at det er utrolig viktig å ha oversikt over lover og regler, samt en god økonomisk styring i bunnen. Vi har satt oss gode mål, og med brukere som vil være med og påvirke, styrke og skape sin egen arbeidsplass har vi fått et tilbud for utviklingshemmede som vi kan klappe oss selv på skulderen for.

Siste fra Velferd.no

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Det digitale skiftet i offentlig sektor er i full anmarsj. Mer egenansvar hos befolkningen og persontilpassede tjenester er noe av det vi kan forvente i årene som kommer, ifølge ny rapport.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler