Diagnosebingo

BERGEN 2012-12-27: Forsker Silje MÊland. FOTO: WERNER JUVIK

VANSKELIG VALG: – Problemet er ikke de mange diagnosene, men at legen ved sykmelding må velge én hoveddiagnose. Det kan i verste fall føre til at pasienten bare får behandling for én av plagene, i stedet for å bli behandlet for flere, sier forsker Silje Mæland. Foto; Werner Juvik ©Werner Juvik

En og samme pasient fikk mer enn seksti diagnoser fra ulike nordiske leger, som var med i en undersøkelse om diagnosesetting og sykmelding. Norske fastleger hadde størst variasjon i diagnoser på en og samme pasient.

Til sammen drøyt 120 fastleger fra Norge, Sverige og Danmark ble vist ni ulike videosnutter, der skuespillere spilte pasienter med diffuse, men langvarige, selvopplevde plager. Dernest skulle legene sette diagnose på dem og vurdere sykmelding. Ingen av legene fikk anledning til å stille «pasienten» spørsmål.

Plagene som ble beskrevet av pasientene, var blant annet muskel- og skjelettplager, trøtthet, søvnplager og angst og depresjoner. Noen av pasientene meldte om vanskelig livssituasjon.

Ikke bare fikk en og samme pasient en rekke tilstøtende diagnoser, men også en rekke diagnoser fra helt ulike organgrupper.

Les hele artikkelen i Velferd 1 – 2013. Elektronisk utgave kan kjøpes her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler