Deltar ikke i den norske friluftskulturen

NY RAPPORT: – Innvandrere i Norge vil gjerne drive med friluftsliv, men mangler tid og kunnskap om tilbudene. Noen tror også at friluftsliv dreier seg som svært utfordrende aktiviteter, utenfor deres rekkevidde, sier forsker Warsame Ali. Foto: Ram Gupta.

Innvandrere i Norge er positive til nordmenns friluftsliv og mener det er en viktig arena for å lære norsk. Likevel opplever mange det som utfordrende å delta i slike aktiviteter, viser ny rapport.

NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse) har laget en rapport på bakgrunn av undersøkelsen «Friluftsliv og innvandrere: Et samarbeidsprosjekt mellom NAKMI og Norsk Friluftsliv».

Undersøkelsen tar for seg innvandreres oppfatning, kunnskap og holdninger til natur og utendørsaktiviteter, og hva som hindrer eller fremmer innvandreres aktive deltakelse i friluftslivet.

Viktig inkluderingsarena

Ifølge rapporten er de største hindringene lite tid og manglende kunnskap om tilbud. I tillegg oppleves aktivitetene som fysisk utfordrende. Det vil Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, gjøre noe med.

– Resultatene viser at vi må bli flinkere til å formidle informasjon om enkle friluftslivsaktiviteter og lavterskeltilbud som alle føler de kan delta på. Samtidig er det viktig å utvikle gode tilbud spesielt rettet mot innvandrere. Vi tror at friluftslivet kan bli Norges største inkluderingsarena, sier han i en pressemelding.

INKLUDERINGSARENA: Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, vil fokusere på lavterskeltilbud spesielt rettet mot innvandrere. Foto: Norsk Friluftsliv

Heimdal får støtte fra Warsame Ali, forsker og prosjektleder for undersøkelsen i NAKMI.

– Et viktig funn er at lang botid i Norge ikke ser ut til å påvirke innvandrernes holdninger til utendørsaktiviteter eller deres kjennskap til friluftslivsorganisasjoner, sier han og legger til:

– Dermed blir det viktig å jobbe for å introdusere innvandrere for utendørsaktiviteter og tilbud i mye tidligere grad – for eksempel spre informasjon om friluftslivsaktiviteter på norskopplæringen. Flere av deltakerne nevnte at aktiviteter er en god arena for å bli kjent med nordmenn og lære det norske språket bedre, sier Ali.

Dårlig helse og mangelfullt nettverk

Prosjektet har tatt utgangspunkt i tre av de største innvandrergruppene: Somaliere, pakistanere og polakker. Tidligere undersøkelser viser at nordmenn med innvandringsbakgrunn ofte har dårligere helse, dårligere økonomi, og betydelig lavere deltakelse i friluftsliv enn andre .

Men selv om resultatene i denne undersøkelsen bekrefter tidligere studier som har vist at innvandrere er mindre fysisk aktive enn de mest aktive etniske nordmenn, mener NAKMI det viktig å understreke at vi nordmenn ikke er så aktive som vi kanskje selv tror.

Innvandreres aktivitetsnivå kan derfor sammenlignes med lite aktive nordmenns.

– Det er også interessant at polakker som vanligvis jobber mye i Norge, rapporterer at de har mer tid til utendørsaktiviteter i Norge enn de hadde i Polen. Somaliere og Pakistanere rapporterte derimot om mer fritid i hjemlandet. De opplever at de har mindre tid til utendørsaktiviteter og at det er færre valgmuligheter for dem her i Norge, særlig på grunn av været og vinteren, men også på grunn av mangelfullt nettverk, forklarer Ali.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler