Mentorprogram for innvandrere:

Deler erfaringer og åpner dører

Fra ord til handling

DØRÅPNERE: Mentorene i LINs mentorprogram skal fungere som veiledere og døråpnere. Bildet er fra dagen i høst da mentorer og adepter ble kjent med hverandre. Foto: LIN

I høst startet organisasjonen LIN et mentorprogram for menn og kvinner med minoritetsbakgrunn. – Vi vil bidra til at folk får jobber der de får brukt sin kompetanse, sier prosjektkoordinator Paloma León.

LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) holder til på Furuset i Oslo og har i en årrekke drevet ulike tiltak rettet mot personer med minoritetsbakgrunn. Organisasjonen har blant annet arrangert norskundervisning, hytteturer og ulike arbeidsrettede aktiviteter og er nå i gang med et mentorprogram for innvandrere med høy utdanning.

Hvem er med i programmet?

– Vi har 20 deltakere, som vi kaller adepter. Alle har høyere utdanning og gode norskkunnskaper, men ellers er det stor variasjon både i alder, botid i Norge og landbakgrunn. Adeptene kommer fra land som Eritrea, Irak, Afghanistan, Rwanda, Polen, Peru, Mexico og Colombia, forteller prosjektkoordinator Paloma León.

Hvilke utfordringer er felles for deltakerne?

Alle er førstegenerasjon innvandrere. Det betyr at de har måttet lære seg norsk fra scratch. Og når du ikke er oppvokst i Norge, er det en utfordring å forstå kulturelle koder. Det kan du ikke lære på norskkurs, det er noe det tar lang tid å lære. Det kan også være en utfordring at de har lite nettverk.

Hvilken kontakt her deltakerne med arbeidslivet i dag?

Mange har deltidsjobber, blant annet som butikkmedarbeidere eller renholdere. Et mål med programmet er å bidra til at de får mer relevante jobber der de kan få brukt sin kompetanse.

Hvordan er programmet lagt opp?

Alle deltakerne får hver sin mentor. Noen av dem er etnisk norske og andre har minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å koble adepter og mentorer som har felles interesser, både faglig og personlig.

Programmet startet i august og skal gå ut året, med en avslutning i januar. I løpet av denne perioden er det lagt opp til at adept og mentor møtes 6-8 ganger. Vi har også samlinger for adepter og mentorer.

Hva er mentorenes oppgave?

Mentorene skal ikke skaffe deltakerne jobb, men skal gi råd og veiledning. De skal dele sin erfaring og sitt nettverk, og være en personlig veileder og døråpner.

Hva er spesielt med dette programmet, sammenlignet med andre mentorprogram?

LIN jobber veldig tett med minoritetsbefolkningen på Furuset. Vi har bred kompetanse på interkulturelt arbeid og daglig kontakt med målgruppen. Vår mentorprogram er et lavterskeltilbud sammenlignet for eksempel med NHOs Global Future-program, som skal mobilisere innvandrere til sentrale stillinger og styreverv i næringslivet, påpeker Paloma León.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler