Les i nytt nummer av magasinet Velferd:

Daniel fikk drømmejobben

BOD√? 2014-01-08: Sak om tilbakef√∏ring av tungt psykiatrisk syke til arbeidslivet og bruk av Jobbhuset til arbeidstrening. FOTO:¬†WERNER¬†JUVIK

MATGLAD: Daniel elsker å lage mat. Han gikk til psykologbehandling parallelt med jobb, men etter hvert ble det viktigere å møte på jobb enn å møte hos psykologen. Foto: Werner Juvik ©Werner Juvik

Psykisk sykdom ingen hindring – Daniel fikk drømmejobben. Motstridende forskning om gradert sykmelding. Britene tar feil om det meste. Dette er blant sakene i siste nummer av magasinet Velferd.

– Jeg blir bedre av å jobbe. Jeg føler meg frisk rett og slett.

Øynene til 25 år gamle Daniel Johansen skinner når han forteller hva jobben på Peppes Pizza i Bodø betyr for ham. Jobben har han fått gjennom prosjektet «Kom i jobb», der jobbkonsulenter fra næringslivet samarbeider tett med psykiatrien og Nav.

Prosjektet og Daniels historie presenteres i en reportasje i magasinet Velferd nr. 1-2014, som nettopp har utkommet.

«Kom i jobb» i Bodø er ett av sju pilotprosjekter i landet der man prøver ut metodikken Individuell Jobbstøtte, det norske ordet for Individual Placement Support, også kalt IPS.

Nyere forskning snur gammel attførings-tenkning på hodet. Der man før tenkte opptrening i skjermet virksomhet for å kvalifisere til vanlig jobb, tenker man nå utplassering rett i ordinært arbeid, men med tett oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Denne tilnærmingen gir langt bedre resultater, den får flere ut i vanlig arbeid og med høyere lønn, går det fram av reportasjen i magasinet Velferd.

Motstridende om gradert sykmelding

Gradert sykmelding har liten effekt på å korte ned sykefraværet eller hindre utstøting fra arbeidslivet, viser en fersk rapport som er omtalt i det nye nummeret av magasinet Velferd. Tidligere forskning har vist det motsatte.

I 2010 leverte et ekspertutvalg nedsatt av den rødgrønne regjeringen forslag til tiltak for å få ned sykefraværet. Utvalget konkluderte med at det best dokumenterte vellykkede tiltaket var gradert sykmelding.

Nå møter utvalget motbør. Forsker Stein Atle Lie ved Uni Helse har sett nærmere på hvordan sykefravær forløper og sannsynligheten for retur til arbeid eller overgang til andre trygdeytelser. 

Lies analyse viser at det har liten eller ingen effekt på varigheten av sykefraværet å la personer på full sykmelding gå over til gradert sykmelding, går det fram av artikkelen i Velferd 1-2014.

Britene tar feil om det meste

Folk flest har sterkt overdrevne forestillinger om omfanget av trygdesvindel, innvandring og kriminalitet, viser en britisk meningsmåling som er omtalt i siste nummer av Velferd.

– En gjennomsnittsbrite tror at hver fjerde krone som utbetales i velferdsytelser, er resultat av svindel. Det er 36 ganger mer enn tall fra myndighetene, som anslår at trygdesvindel bare utgjør 0,7 prosent av velferdsutbetalingene.

– Offisiell krimstatistikk viser at voldskriminaliteten er synkende. Likevel tror et flertall av britene at slik kriminalitet øker.

– Gjennomsnittbriten tror at 31 prosent av befolkningen er innvandrere. Ifølge offisiell statistikk er innvandrerandelen langt lavere, nemlig 13 prosent.

Folks feiloppfatninger kan ha sammenheng med medienes dekning og med den politiske debatten, mener professor og forskningsleder ved Ipsos MMI, Ottar Hellevik.

– Politikere kan ha interesse av å overdrive problemer for å appellere til ulike velgergrupper, sier Hellevik til magasinet Velferd.

Les disse artiklene og annet stoff om aktuelle velferdspolitiske spørsmål i magasinet Velferd 1-2014. Bestill abonnement eller kjøp elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler