Stort samarbeidsprosjekt:

Arbeidspraksis skal hjelpe flere unge i jobb i Bergen

Fra ord til handling

ICKOFF: Før påske ble prosjektdeltakerne samlet til en god lunsj med fokus på tiden etter arbeidspraksis. Der fikk de blant annet speed-date arbeidsgivere. (Foto: Kristian Kopperud)

I fjor høst ble prosjektet «Orntli' arbeid» startet med ambisjonen om å skaffe 150 unge arbeidspraksis i løpet av 2017. Etter kun første kvartal er de over halvveis til målet.

I samarbeid med Nav, LO og NHO, har Bergen kommune startet prosjektet «Orntli' arbeid». Prosjekteier Marie Sofie Størdal i Bergen kommune har det overordnede ansvaret for ansatte og prosjektdeltakere og svarer gjerne på spørsmål:

 

  • Hva går dette prosjektet ut på?

«Orntli' arbeid» er en satsing for å få opp aktiviteten blant arbeidsledige i alderen 18 til 26 år. På oppfordring fra NHO satt kommunen opp en prosjektplan som gjorde at prosjektet kunne starte seks uker senere, altså 1. november 2016. Målsettingen er å tilby inntil et halvt års arbeidspraksis til 150 stykker i løpet av 2017. Ifølge siste statusrapport har vi nå 100 stykker ute i jobb, så dette målet vil vi oppnå med god margin.

 

  • Hvor mange og hva slags praksisplasser er det snakk om?

– Vi trodde det skulle bli en utfordring å finne nok praksisplasser, men der tok vi helt feil. Til sammen har vi rundt 230 plasser innenfor sektorer som gjenspeiler yrkestilbudene i kommunen. Det er i hovedsak i oppvekst- og helsesektoren, altså barnehager, skoler, sykehjem, men også innen bygg-, administrasjons- og økonomifag. Vi er veldig fornøyde med å kunne tilby et så bredt spekter, men jobber kontinuerlig for å øke variasjonen ytterligere.

 

  • Hvorfor er det viktig at unge får tilbud om arbeidspraksis?

– Det er i starten av yrkeskarrieren man legger til seg avgjørende vaner for resten av arbeidslivet, og ved å ikke få brukt sin kompetanse går de unge glipp av viktig kunnskap om arbeidslivet. Jo lenger man går passiv hjemme, jo verre blir det å komme ut i arbeid.

 

  • Hva slags oppfølging får praktikantene og av hvem?

– Vi har fem prosjektkoordinatorer og en prosjektleder som følger opp deltakerne i henhold til den enkeltes behov. Dette innebærer en tett dialog med den unge som er ute i arbeid, samt å være med på møter med arbeidsgiver for å sørge for at alle parters forventninger samsvarer med hverandre. Prosjektkoordinatoren blir dermed kontaktperson for både arbeidsgiver og arbeidspraksiskandidaten og samtidig et bindeledd inn mot Nav. I tillegg får deltakeren en kontaktperson på arbeidsplassen som sørger for at vedkommende blir godt ivaretatt og introdusert for oppgaver.

 

  • Hvorfor har prosjektet fått en så god start?

– Den politiske og administrative forankringen har utvilsomt hatt mye å si her. Vi har fått nødvendige midler og organiseringen av prosjektet har vært veldig bra. Alle prosjektkoordinatorene og prosjektleder var også arbeidsledig ungdom da prosjektet startet. De har minimum 3-årig høyere utdanning, og har gjort en formidabel innsats i dette prosjektet.

I tillegg har samfunnsengasjementet blant ansatte og ledere i Bergen kommune vært utrolig høyt og uten den enorme responsen på praksisplasser ville dette aldri gått. Dessuten har vi et helt unikt samarbeid med Nav, som vet hva som skal til for å hjelpe unge ut i arbeidslivet. Vi har lent oss mye på deres kunnskap.

I tillegg er det viktig å understreke at målgruppen er ungdom som føler seg klare til å jobbe. All aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, og de som har behov for å jobbe mindre har fått arbeidshverdagen tilrettelagt.

Siste fra Velferd.no

Forskning

Ringer i Vannet-strategien gir tiltaksdeltakere varige jobber, slår ny NTNU-rapport fast. Likevel sier rapporten noe om ubrukt potensial med tanke på målgruppe, og at inkluderingsmetodikken bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro. 

Seksten OECD-land bruker en større andel av BNP på offentlig velferd enn Norge, viser ny rapport. Inkluderes private ordninger, er vi nede på 21. plass.

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler