Arbeidsplikt for sosialklienter er lite brukt

UENIGHET OM ARBEIDSKRAV: Høyre og Fremskrittspartiet vil pålegge sosialhjelpsmottakere oppgaver som å måke snø, hogge ved og plukke søppel. – Noen er for syke til å kunne jobbe, så vi kan ikke ha en absolutt aktivitetsplikt, sier Laila Dåvøy i Kristelig Folkeparti.

UENIGHET OM ARBEIDSKRAV: Høyre og Fremskrittspartiet vil pålegge sosialhjelpsmottakere oppgaver som å måke snø, hogge ved og plukke søppel. – Noen er for syke til å kunne jobbe, så vi kan ikke ha en absolutt aktivitetsplikt, sier Laila Dåvøy i Kristelig Folkeparti. Illustrasjonsfoto: Shutterstock ©Shutterstock

Nav stiller sjelden krav om at sosialhjelpsmottakere må arbeide for å få utbetalt sosialhjelp, viser en rapport fra Proba Samfunnsanalyse.

Høyre og Fremskrittspartiet vil ha en lovfestet aktivitetsplikt for alle som mottar sosialhjelp, men møter motbør fra Kristelig Folkeparti, skriver magasinet Velferd.

– Noen er for syke til å kunne jobbe, så vi kan ikke ha en absolutt aktivitetsplikt, sier tidligere barne- og familieminister Laila Dåvøy til Velferd. Dåvøy representerer Kristelig Folkeparti i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Høyre og Fremskrittspartiet vil pålegge sosialhjelpsmottakere å utføre oppgaver som å plukke søppel, måke snø og hogge ved, skriver Aftenposten.

Lovverket åpner for arbeidsplikt

I dag er det sjelden at sosialhjelpsmottakere pålegges å jobbe for å få penger, men mange møter krav om å delta i kvalifiseringstiltak. Det viser en rapport om kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp. Rapporten er omtalt i magasinet Velferd 4-2013.

Nav-kontorene har full anledning til å pålegge sosialklienter arbeidsplikt. Lov om sosiale tjenester sier at det kan stilles vilkår om at en som mottar sosialhjelp skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, påpeker rapporten som er laget av Proba samfunnsanalyse.

Ett av ti Nav-kontor stiller ofte arbeidskrav

Bare ett av ti Nav-kontor stiller ofte krav om deltakelse i arbeid for å få utbetalt sosialhjelp, mens tre av ti av og til stiller et slikt krav.

– Det er ikke så overraskende at det ikke er flere som gjør dette. Det vil være veldig ressurskrevende hvis kommunene skal ha en generell arbeidsplikt for mottakere av sosialhjelp, sier Trude Thorbjørnsrud, som har ledet arbeidet med Proba-rapporten.

– Mange langtidsmottakere av sosialhjelp er langt unna å kunne delta i det ordinære arbeidslivet, og det innebærer at kommunene må opprette egne aktivitets- og arbeidstiltak. Derfor tror jeg mange kommuner har vanskelig for å se for seg en generell arbeids- og aktivitetsplikt.

Ulik praksis ved Nav-kontorene

Mens kommunene ganske sjelden stiller krav om arbeid, knyttes det oftere andre vilkår til utbetaling av sosialhjelp. Blant de vanligste vilkårene er at mottakerne av sosialhjelp registrerer seg som arbeidssøkere og at de aktivt søker jobber. Det er også vanlig å stille krav om deltakelse i kvalifiseringstiltak.

Nav-kontorene har ulik praksis når det gjelder å stille vilkår for tildeling av økonomisk sosialhjelp. Ett av fem Nav-kontorer stiller vilkår i over 80 prosent av sakene, mens nesten hvert femte kontor oppgir at de stiller vilkår i under 20 prosent av sakene, viser Proba-rapporten.

Les mer om politisk strid om aktivitetskrav til sosialklienter i Velferd 4-2013. Elektronisk utgave kan kjøpes her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler