Arbeidsgivere mindre fornøyd med Nav

NEGATIV UTVIKLING: Andelen av arbeidsgiverne som gir Navs service toppscore, er mer enn halvert på fem år, viser Navs egne brukerundersøkelser.

NEGATIV UTVIKLING: Andelen av arbeidsgiverne som gir Navs service toppscore, er mer enn halvert på fem år, viser Navs egne brukerundersøkelser. Foto: Øivind Fjeldstad ©Øivind Fjeldstad

Arbeidsgivere blir stadig mindre fornøyd med servicen hos Nav, viser etatens egne brukerundersøkelser. Årets undersøkelse avdekker en markert nedgang i tilfredsheten med Navs selvbetjeningsløsninger på nett.

Siden 2008 har Nav gjennomført årlige brukerundersøkelser blant arbeidsgivere som har benyttet seg av Navs tjenester. Årets undersøkelse viser at Nav sliter med å tilfredsstille arbeidsgiverne.

På det generelle spørsmålet om «bedrifter er fornøyd med Navs service totalt sett» har det vært en negativ utvikling i løpet av de fem årene undersøkelsen er gjennomført.

Bare fem prosent gir toppscore

Arbeidsgiverne blir bedt om å gi en vurdering av sin tilfredshet på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd).

Gjennomsnittsscoren når det gjelder Navs service gikk ned fra 4,2 i 2008 til 3,9 i perioden 2009-2011. I 2012 har gjennomsnittsverdien av arbeidsgivernes vurdering falt ytterligere – til 3,8.

Andelen av arbeidsgiverne som gir Nav toppscoren 6 på service er halvert i løpet av fem år, fra 12 prosent i 2008 til 5 prosent i 2012.

Årets undersøkelse viser at arbeidsgivere i Østfold og Oslo er minst fornøyd med Navs service, mens tilfredsheten er størst i Telemark og Troms.

Mindre fornøyd med nettløsninger

Deltakerne i undersøkelsen blir bedt om å gi en vurdering av en rekke ulike tjenester fra Nav. Årets undersøkelse viser at arbeidsgiverne er minst fornøyd med Navs tilgjengelighet på telefon og epost.

Sammenlignet med fjoråret er det også en klar nedgang i tilfredsheten med Navs selvbetjeningsundersøkelser på nett. Det kommer ikke som noe overraskelse, ifølge Bjørn Gudbjørgsrud, som er direktør for fylkeslinjen i Nav. I forbindelse med nye regler for oppfølging av sykmeldte må arbeidsgivere nemlig rapportere hyppigere til Nav enn før.

– Vi er klar over at mange kan ha opplevd rapporteringen som tungvint. Vi har tro på at tett oppfølging av sykmeldte har effekt, men vi må ha løsninger som gjør rapporteringen enklere. Det er vi i gang med å legge til rette for nå, sier Gudbjørgsrud i en kommentar til brukerundersøkelsen på Navs nettsider.

Arbeidskrevende rapportering

Årets undersøkelse bekrefter den misnøyen blant arbeidsgivere som Velferd rapporterte om tidligere i år. Flere arbeidsgivere fortalte til Velferd at kombinasjonen av økte krav til rapportering og tungrodde rapporteringssystemer, gjorde at de måtte bruke vesentlig mer tid på å rapportere til Nav enn før, og at dette gikk ut over arbeidet med å forebygge sykefravær.

Les mer om arbeidsgivernes erfaringer mer Nav her

– Vi har gjort en grov beregning som viser at det går med cirka 11 flere årsverk til oppfølging av sykefravær blant våre 6000 ansatte etter at de nye reglene ble innført. Enkelte ledere sier at de bruker dobbelt så lang tid som før på dette arbeidet, fortalte HMS-direktør Anne Margrete Birkeland i SAS Norge til Velferd.

Les mer om brukerundersøkelsen blant arbeidsgivere på Navs nettsider
 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler