Ansatte ønsker Nav-skilsmisse

VIL HA SKILSMISSE: Landets Nav-kontorer strever med å få partnerskapet mellom staten og kommunen til å fungere. Men parterapi løser ikke problemene., mener Nav-ansatte.

VIL HA SKILSMISSE: Landets Nav-kontorer strever med å få partnerskapet mellom staten og kommunen til å fungere. Men parterapi løser ikke problemene., mener Nav-ansatte. Illustrasjonsfoto: Siv Nærø ©Siv Nærø

Samarbeidet mellom kommune og stat i Nav bærer mer preg av å være et tvangsekteskap enn et frivillig partnerskap, mener ansatte i etaten. Nå vil de oppløse forholdet og overlate boet til staten.

Landets Nav-kontorer drives av stat og kommune i fellesskap. «Et likeverdig partnerskap» kalles det av politikere og av Navs ledelse. Mange ansatte i Nav opplever det snarere som et påtvunget ekteskap, der staten er den sterke part, og der partene har brukt masse tid og ressurser på å få forholdet til å fungere. Med vekslende hell.

Nå er det på tide å erkjenne at modellen ikke fungerer etter hensikten, mener NTL Nav, som organiserer om lag 6000 Nav-ansatte. Partnerskapet – eller tvangsekteskapet – bør oppløses, og Nav-kontorene bør bli rene statlige kontorer. Samtidig bør sosialhjelpen bli en statlig ytelse som fortsatt forvaltes av Nav, anbefaler organisasjonen i en ny rapport.

Den todelte styringsformen i Nav ser ut til å gi lavere effektivitet for den statlige styringslinjen og redusert medvirkning for kommunal ledelse, til tross for at det motsatte var målet for Nav-reformen, påpeker rapporten.

Mange dører

– Ved etableringen av Nav snakket man om at man skulle ha én dør inn. Men bak den døra er det mange andre dører, og to av dørene heter stat og kommune. Vi stiller spørsmål ved om brukerne er tjent med denne modellen, sier NTL Navs nestleder Sven Ivar Skodjevåg, som har skrevet rapporten sammen med styremedlem Kristin Nilsen i NTL Nav. Rapporten bygger blant annet på en undersøkelse blant tillitsvalgte i Nav.

Les hele artikkelen i Velferd 4-2013. Elektronisk utgave kan kjøpes her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler