Annenhver NHO-bedrift viser inkluderingsvilje

TRENGER OFFENTIG TILSKUDD: Lønnstilskudd kan ha stor betydning for arbeidsgiveres inkluderingsvilje, viser NHOs Arbeidsgiverbarometer 2016. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Litt under halvparten av NHOs medlemsbedrifter er villige til å engasjere personer som står langt unna arbeidsmarkedet. Det viser NHOs Arbeidsgiverbarometer 2016.

De mellomstore bedriftene viser størst vilje til å inkludere personer som har vanskeligheter med å få seg en jobb. Det går fram av Arbeidsgiverbarometer 2016, en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Undersøkelsen ble gjennomført i juni i år og er besvart av 1 695 bedrifter som er medlemmer av NHO.

Størst vilje blant mellomstore

I undersøkelsen er bedriftene spurt om i hvilken grad de er villige til å engasjere personer som sliter med å få seg jobb fordi de har avbrutt utdanning, har lengre avbrudd/sykefravær i karrieren eller er asylsøkere som har fått opphold i Norge.

Av alle bedriftene som har svart, oppgir 45 prosent at de er positive til å engasjere personer med en slik bakgrunn. Blant bedriftene med 50–99 ansatte oppgir 59 prosent at de er villige til dette.

At andelen er større blant de mellomstore enn blant de små bedriftene, må ses i sammenheng med at de har mer ressurser til administrasjon enn små bedrifter, påpeker NHO.

Blant de store bedriftene med mer enn hundre ansatte, er det imidlertid bare 46 prosent som uttrykker en positiv inkluderingsvilje.  Det er bare marginalt høyere enn blant de små bedriftene.

Viktig med lønnstilskudd

Bedriftene er spurt om hvilke ordninger som kan være utslagsgivende for at de vil ansette noen står langt fra arbeidsmarkedet.

At deler av lønnen finansieres av det offentlige tillegges stor betydning. 82 prosent av arbeidsgiverne svarer at dette i stor eller noen grad kan være utslagsgivende for deres valg om å ansette noen som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Omtrent like mange mener det vil være viktig med økonomisk støtte til kompetansehevende tiltak for den man ansetter.

Utvidete muligheter for midlertidige ansettelser tillegges noe mindre vekt. Tre av fire arbeidsgivere mener at dette kan være utslagsgivende.

Mest positive i Troms

Inkluderingsviljen varierer noe fra fylke til fylke, viser NHO Arbeidsgiverbarometer.

Mest positive er arbeidsgivere i Troms, der 58 prosent oppgir at de i stor grad eller i noen grad vil engasjere personer som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. I Oslo og Akershus er det bare 32 prosent som svarer dette.

Siste fra Velferd.no

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Det digitale skiftet i offentlig sektor er i full anmarsj. Mer egenansvar hos befolkningen og persontilpassede tjenester er noe av det vi kan forvente i årene som kommer, ifølge ny rapport.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler