2011: Rekordår for trygdesvindel

Joakim Lystad

ØKT KONTROLL: - I 2011 styrket vi arbeidet med trygdemisbruk, og dette ser vi resultat av nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. Foto: nyebilder.no ©Nav/nyebilder.no

Antallet personer som ble anmeldt for trygdesvindel økte med 40 prosent fra 2010 til 2011, viser tall fra Nav. Det samlede svindelbeløpet er det høyeste Nav noen gang har avdekket.

Nav har anmeldt 1 358 personer for å ha svindlet til seg 189 millioner kroner i 2011. Det er en kraftig økning fra året før, da 975 personer ble anmeldt for svindel av i alt 134 millioner kroner.

Det rekordhøye svindelbeløpet skyldes særlig en betydelig vekst i svindel med dagpenger og sykepenger. For dagpenger var det en økning i det anmeldte svindelbeløpet på mer enn 70 prosent fra 2010 til 2011. For sykepenger var økningen på nesten 80 prosent.

Nav avdekket også en betydelig økning i svindel knyttet til stønad for enslig forsørger.

Ulovlig i utlandet

Mange mennesker er anmeldt for å ha oppholdt seg i utlandet i strid med regelverket for ytelsene til mottar. Antall anmeldelser for slike forhold ble fordoblet i fjor sammenlignet med året før.

De fleste anmeldelsene for ulovlig opphold i utlandet gjelder mottakere av dagpenger. Det dreier seg om personer som sier at de bor i Norge, men som Nav mener oppholder seg i utlandet.

Som magasinet Velferd tidligere har fortalt, er det lov å ta med seg dagpenger til utlandet i inntil tre måneder etter avtale med Nav. Flere av personene Nav har anmeldt for svindel, har imidlertid vært utenlands i mer enn et år uten å melde fra.

Anmeldt svindelbeløp 2009-2011

 
2009
2010
2011
 
 
I alt
158 847 929
133 931 418
188 880 735
Arbeidsavklaringspenger **
42 792 897
19 226 141
24 642 807
Barnetrygd
2 386 648
4 535 978
3 977 907
Dagpenger
53 716 979
46 136 773
78 542 833
Enslig forsørger stønad
10 398 861
20 237 539
29 631 612
Foreldrepenger/engangsstønad
2 670 560
2 234 311
3 731 896
 
Sykepenger
17 441 212
14 899 729
26 532 691
Uførepensjon
26 348 714
21 564 719
17 937 158
Annet
3 092 058
5 096 228
3 883 831
**Den 1. mars 2010 ble tidsbegrenset uførepensjon, rehabiliteringspenger og 
attføringsytelser erstattet med arbeidsavklaringspenger.

Kilde: Nav
 

 

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler