1 av 3 seniorer opplever å måtte vike for yngre

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

– Vi kan ikke lenger avskrive seniorer i arbeidslivet etter at de har fylt en viss alder, sier tidligere helse- og arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen. Nå inviteres norsk næringsliv til dugnad for å verne om seniorers kompetanse via FRI-prosjektet.

Fire av ti opplever at seniorer over 55 år blir ekskludert fra arbeidslivet. Det viser en ny undersøkelse gjort av Respons Analyse for Mental Helse. I tillegg oppgir en av tre seniorer at de selv har måtte vike for yngre arbeidstakere.

Verner om seniorkompetanse

Beregninger viser imidlertid at Norge vil mangle arbeidskraft tilsvarende 212.000 årsverk innen 2030. Å beholde flere seniorer i jobb kan dekke store deler av dette gapet.

– Norge trenger et mer aldersvennlig og dynamisk samfunn for å takle fremtidens utfordringer. Vi må gå bort fra tall og kategorisering og over til en samfunnsmodell der alle er med etter evne – uavhengig av alder, sier tidligere helse- og arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding fra Mental Helse.

Hanssen har sammen med Odd Einar Dørum, Ingrid Stange, Johan Kaggestad, Astrid Nøklebye Heiberg, Sven Mollekleiv, Victor Normann og Gunn Marit Helgesen vært med på å utforme sertifiseringsordningen for FRI-prosjektet.

Via prosjektet inviteres aktører innen norsk samfunns- og næringsliv til å gjøre et felles løft og å utvikle konkrete tiltak, som vil bidra til at samfunnet bedre kan utnytte den kompetansen seniorene besitter.

Med på laget er blant annet Telia, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Elkjøp, Fretex, Selvaag Bolig, Aleris og Frivillighet Norge.

Skaper bevisstgjøring

Johan Kaggestad, medlem i FRI-rådet, påpeker at det er store ressurser å hente ved å utnytte alle aldersgrupper i samfunnet bedre. Dessuten mener Kaggestad FRI-prosjektet er kjempeviktig for å skape bevisstgjøring.

– Jeg er heldig som får lov til å «herje» langt over pensjonsalder. Men det er fordi jeg er god på noe. Og det er mange eldre som er gode på noe, poengterer 73-åringen.

Kaggestad har jobbet mye med organisasjonsutvikling, og han har hørt ledere snakke om at de må holde ut med eldre arbeidstakere til de blir pensjonister.

– Man glemmer å se på eldre som ressurs. Det er noe med å utnytte den erfaringen som har lagt grunnlaget for samfunnet vårt, og slippe å finne opp hjulet på nytt igjen. Spør de eldre, som har lykkes før, om hva de har lagt vekt på og hvordan de har tenkt. Ikke vær historieløs, sier den kjente sportskommentatoren.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler