Aktuelt

Tre klare kriterier går igjen i hjelpetiltakene for barn og unge med størst effekt, viser ny forskning. At unge blir lyttet til er den viktigste suksessfaktoren, forteller SINTEF-forsker Line Melby.

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Nav har tatt affære etter avsløringer av at nysgjerrige ansatte har snoket i sensitive personopplysninger. Rutiner og reaksjoner på misbruk er skjerpet, og Nav har fått sitt første personvernombud.

Om lag 150 000 nordmenn har opplevd å ikke ha nok å spise det siste året, ifølge ny studie. Unge uten jobb er mest utsatt for alvorlig matmangel, mens pensjonister og trygdede klarer seg fint.

Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om de som får pengene er reelle arbeidssøkere. Det går fram av en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Norsk Gjenvinning Region Øst hedres med pris for sin inkluderende rekruttering. – Vi ser på mangfold som positivt, lønnsomt og en del av vårt samfunnsansvar, sier Norsk Gjennvinnings Ingrid Bjørdal.

Skal vi få flere unge ut i jobb eller utdanning kreves det et tettere samarbeid i politikken og mellom de ulike etatene, mener Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Det er uheldig at flere unge går på helsebaserte Nav-ytelser enn før, sa forsker Simen Markussen da han innledet på Velferdkonferansen 2017. Å komme på slike ytelser øker avstanden til arbeidslivet, påpekte han.

Færre unge enn før går på dagpenger, mens flere får helsebaserte ytelser fra Nav. Innstramminger i reglene for dagpenger har bidratt til å skyve unge fra køen av arbeidssøkere og over i helsekøen, viser en ny analyse fra Nav.

Kriminelle aktører har flyttet seg fra byggebransjen til velferdssektoren, ifølge en rapport om arbeidslivskriminalitet i Norge. Slik kriminalitet truer legitimiteten til velferdsstaten, advarer rapporten.

De fleste norske ungdommer har det bra, men en rekke utviklingstrekk gir grunn til bekymring på de unges vegne. Velferd har samlet noen fakta om situasjonen for unge i Norge i dag.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler