Aktuelt

Anbud på Nav-tiltak har fått flere folk i arbeid, hevder statssekretær Christl Kvam og viser til tall fra Nav. Selv sier Nav at det er usikkerhet og feilkilder knyttet til tallene og at man ennå ikke har et reelt helhetsbilde av resultatene.

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Å bli sendt fra praksisplass til praksisplass som gratis arbeidskraft uten meningsfylte oppgaver kan gjøre en allerede vanskelig livssituasjon enda verre. Det forteller unge arbeidsledige når forskere har spurt om deres erfaringer med Nav.

Skepsis til barnevernet er utbredt blant polakker i Norge. Skepsisen bunner dels i myter og feiloppfatninger, men også i saker der barnevernet har gjort alvorlige feil, ifølge den polske journalisten Maciej Czarnecki.

Antall unge uføre er nesten fordoblet på få år. Mange har aldri fått prøvd seg i arbeidslivet. I Hordaland går man nye veier for å få unge på Nav-ytelser over i jobb.

Regjeringen vil lage et hurtigspor som skal få flyktninger raskere i jobb, men har kuttet i bevilgningene til å kartlegge flyktningers kvalifikasjoner. Et tilbakeskritt, mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

I fjor høst ble prosjektet «Orntli' arbeid» startet med ambisjonen om å skaffe 150 unge arbeidspraksis i løpet av 2017. Etter kun første kvartal er de over halvveis til målet.

Under parolen «det skal lønne seg å jobbe» har flere danske regjeringer kuttet i sosialhjelpen. Men kutt i ytelsene har ikke fått flere i jobb, slik meningen var. Derimot er flere skjøvet ut i fattigdom.

Kommersielle selskaper har kapret store deler av attføringsmarkedet etter at regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud. Ikke en eneste ny ideell aktør vant fram i anbudskonkurransene, viser ny rapport.

Din Utvikling ble den store vinneren da regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud. Men nå stiller Nav spørsmål ved selskapets virksomhet og har bedt Arbeidstilsynet vurdere om bruken av innleid arbeidskraft er i strid med loven.

Bedre samarbeid mellom hjem og skole kan hindre frafall blant minoritetselever. Det mener Saad Hashi hos Atlas Kompetanse, som kurser innvandrerforeldre om det norske skolesystemet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler