Aktuell profil:

Stifinneren

ENGASJERT: – Jeg må ha en jobb hvor jeg kan gjøre en forskjell for mennesker, sier Kenneth Stien, konstituert direktør i Arbeid & Inkludering. Alle foto: Werner Juvik

Kenneth Stien har ingenting imot hardt og tidkrevende arbeid, så lenge målet er tydelig. Det være seg å få folk i jobb, eller i taktfast turmarsj på Hardangervidda.

AktuellProfil

Navn: Kenneth Stien (48)

Stilling: Permisjon fra stilling som direktør for forretningsutvikling i A2G

Aktuell som: Konstituert direktør i Arbeid & Inkludering i NHO Service

DET HAR GÅTT noen uker siden Kenneth Stien ble konstituert direktør i Arbeid & Inkludering i NHO Service, en bransjeforening for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Vi møter 48-åringen i Næringslivets hus, sirlig kledd i dress og tidsriktige briller, men kroppsspråket avslører at han for tiden er en veldig travel mann.

– Det har vært hektisk, men jeg har vært operativ fra dag én, sier han og legger til:

– Det er stort sett kjente aktører og fagfelt jeg jobber med, og felleskapet her på huset er utrolig godt med høy delingskultur og takhøyde.

«Jeg må ha en jobb hvor jeg kan gjøre en forskjell for mennesker.»

DIREKTØREN KOMMER RETT fra Arbeid & Inkluderings landsmøte i Bodø, og er alt i gang med å forberede et viktig foredrag om behovet for arbeidskraft. Høy arbeidsledighet er både en utfordring for samfunnet og arbeids- og inkluderingsbransjen, men Stien forklarer at behovet for arbeidskraft vil vokse på sikt.

– I 2010 var antall alderspensjonister ca. 600 000 personer. Antallet vil øke til 1,6 millioner personer innen 2050 som følge av eldrebølgen. Dette vil øke forsørgingsbyrden for den yrkesaktive del av befolkningen. Derfor er det viktig å bringe flest mulig inn i aktivt arbeid. Slik kan vi sørge for at de eldre får den omsorg de trenger.

STIEN HAR ETTER hvert opparbeidet seg lang fartstid på velferdsfeltet. Han er utdannet statsviter og har blant annet jobbet i en brukerorganisasjon, er tidligere avdelingsdirektør i Nav Hordaland og i NHO, og senest direktør for forretningsutvikling i A2G.

– Hvorfor takket du ja til direktørjobben i Arbeid & Inkludering?

– Jeg må ha en jobb hvor jeg kan gjøre en forskjell for mennesker. Det å se mestring og utvikling hos folk som står i utenforskapet, men som finner fast arbeid etter tiltaksløp, er helt fantastisk.

– Jeg kunne sikkert tjent mer i en annen bransje, men arbeid har blitt mitt foretrukne felt. Her kan jeg påvirke og få tiltak til å fungere på et systemnivå, forklarer Stien.

LIKER KONTRASTER: – Jeg pleier å si at jeg ser på utfordringer med progressive briller. Det daglige arbeidet er i lesefeltet nederst, mens i det øverste skal vi se fremover på hvordan vi kan bidra til å få flere i jobb når behovet for arbeidskraft øker, sier Kenneth Stien.

SOM LEDER ER han ifølge seg selv engasjert, rettferdig og ryddig. Han har lært mye ved å betrakte bransjen fra flere perspektiver.

– Jeg pleier å si at jeg ser på utfordringer med progressive briller. Det daglige arbeidet er i lesefeltet nederst, mens i det øverste skal vi se fremover på hvordan vi kan bidra til å få flere i jobb når behovet for arbeidskraft øker. Jeg er veldig glad i kontraster, sier han.

Stien poengterer at han er opptatt av å styre mer på resultat og mindre på detaljer. Han synes det er viktig å la medarbeiderne få bidra og ta del i bedriftens utvikling.

– Så hjelper det antagelig at jeg er bergenser, som tør å snakke høyt. Heldigvis klarer jeg å balansere utestemmebruken min med innestemmebruk, sier 48-åringen og ler.

STIEN ER FØDT og oppvokst i Bergen. Han kommer fra en klassisk arbeiderfamilie hvor man har drevet med fiske på morssiden og gårdsbruk på farssiden, men utpeker seg som en ekte bygutt.

–  Selv om jeg trives best i Bergen, har jeg blitt glad i Oslo. Grünerløkka er en pulserende bydel jeg trives godt i, og Karl Johan er enestående på sitt vis fordi det alltid er folk der. Frognerparken er helt suveren.

– Er ikke denne holdningen litt utradisjonell til en patriotisk bergenser å være?

– Jo, så jeg sier det bare hvert skuddår, sier han og smiler lurt.

POLITISK ENGASJEMENT HAR han delvis arvet fra bestefedrene sombegge var lokalpolitikere. Stien har vært medlem av Høyre siden han var 15 år, og er tidligere ansatt, tillitsvalgt og folkevalgt i partiet

– Nå om stunder er jeg ikke veldig aktiv, men jeg har alltid vært opptatt av forutsigbarhet for virksomheter, samt det sosialpolitiske med vilje til å bistå mennesker slik at flest mulig kan stå stødig på egne ben, sier han.

BERGENSEREN HAR I den anledning stortro på det nye tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT), som trer i kraft 1. oktober. Tiltaket skal korte ned ventetiden for de som ønsker å komme ut i arbeid, og tiltaksløpet er bedre tilpasset enkeltpersoners behov for kompetanseøkning enn tidligere tiltak, mener han.

– Å samle alt på et sted i et tiltak, er noe fagmiljøene har etterlyst lenge. Med AFT-tiltaket føler jeg myndighetene langt på vei har funnet brikken for å få flere med hull i CV-en i jobb, så lenge det opprettes tilstrekkelig antall tiltaksplasser, sier Stien.

«Arbeid gjør noe med enkeltmennesket, gjennom det arbeid representerer av mestring, utvikling og løft.»

Nav vil gjøre mer av jobben selv, men Stien understreker at arbeidsmarkedet endres hele tiden og krever en fleksibel tilnærming.

– Vi får dem som er i arbeidsmarkedets randsone i jobb. Vi tiltaksarrangører bidrar til fleksibilitet slik at myndighetene bedre kan møte svingningene i arbeidsmarkedet. Det gir større muligheter å innrette innsatsen der det til enhver tid trengs mest. Noe av denne fleksibiliteten vil gå tapt i et stort byråkrati. Jeg har sterkere tro på å utvikle samspillet med Nav for å løse utfordringene med utenforskapet.

DET ER LITEN tvil om at direktøren har mange jern i ilden, og Stien erkjenner at han virkelig liker å jobbe.

– Arbeid gjør noe med enkeltmennesket, gjennom det arbeid representerer av mestring, utvikling og løft.  Derfor ivrer jeg for at flere skal få mulighet i arbeidslivet.

 – Hvordan er en perfekt fridag for deg?

 – Da er jeg i fjellet. Hardangervidda er nok favoritten. Det er noe eget med viddefølelsen. Det gir utsyn – at du kan se målet foran deg og at du stadig kommer nærmere fjelltoppen, selv om det krever tid og arbeid.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler