Annonsér

Annonsér i Velferd!

Velferd er et naturlig annonseforum for produkter og tjenester innen attføring og rehabilitering, bedriftshelsetjeneste, tekniske hjelpemidler, voksenopplæring, sosial- og velferdsfaglig utdanning, etter- og videreutdanning, kurs, seminarer og konferanser og faglitteratur.

Bladet er normalt på 44 sider med gjennomgående fire-farger. Redaksjonen legger stor vekt på bruk av gode bilder og grafisk design.

Velferd gjennomførte en leserundersøkelse høsten 2013.
Rapport fra leserundersøkelsen finner du ved å klikke her.

Utgivelser:8 utgaver pr år

Bestill annonser:

Velferd har et samarbeid med Mediepilotene AS om annonsering på nett og i papirutgaven.

Kontakt:

Kine Emilie Bruland
Tel.: 95 28 87 21
e-post: kine@mediapilotene.no

Målgruppe

Bladet henvender seg spesielt til ansatte i Nav, Arbeids- og velferdsetaten, ulike sosialtjenester, bedriftshelsetjenester, frivillige organisasjoner, attføringsbedrifter, offentlige og private personalkontorer, og forsikring, brukere, forskere og beslutningstakere, samt andre personer som ønsker en informert og nyansert debatt om velferdsstaten.

Opplag

Magasinet Velferd trykkes i 3000 eksemplarer
Bladet distribueres til abonnenter i Norge og i utlandet.
Enkeltnumre kan bestilles direkte fra redaksjonen.

Utgivelsesplan 2017

Nr.

Materiellfrist

Utgivelse

1

24. januar

5. februar

2

7. mars

21. mars

3

18. april

2. mai

4

30. mai

12. juni

5

22. august

4. september

6/7

10. oktober

23. oktober

8

28. november

11. desember

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Annullasjonsfrist: Som materiellfrist. Det beregnes ca. 1 uke fra utgivelsesdato til bladet mottas av abonnentene.

Annonsepriser papirutgaven 2017

Format

4 farger

Stående

Liggende

1/1 side

14 960

191x235

 

1/2 side

9 090

95x235

191x117

1/4 side

6 550

95x117

191x58

1/8 side

3 910

 

 

Hvis redaksjonen skal utforme annonsen kommer et tillegg i prisen.
Alle priser er ekskl. mva.

Provisjon/godtgjørelse

Byråprovisjon 3,5 %

Tekniske data

Bladformat: 220x270
Satsflate: 191x235
Antall spalter: 2-3-4
Spaltebredde: 44, 60, 93
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet omslag: 150 g Dito ubestrøket
Papirkvalitet innmat: 120 g Dito ubestrøket

Annonsepriser på nett 2017:

Toppbanner (980x150):
 4 uker eksklusiv plass: kr 12 000
 8 uker eksklusiv plass: kr 15 000
 4 uker alternerende plass (1 av 3): kr 7 500
 8 uker alternerende plass (1 av 3): kr 10 000

Banner i nyhetsbrev og content marketing på nett og papir: ta kontakt for pris! 
Arnt-Ove Drageset                                          
Telefon: +47 924 45 846
E-post: ao@mediapilotene.no   
(Pris vil variere utfra antall mottakere, antall utsendelser etc.).

Magasinet Velferd
Torggata 10
0181 OSLO
Tlf.: 22 85 07 70                                                  
e-post: velferd@velferd.no          
Internett: www.velferd.no                     

Utgiver:
Stiftelsen Sosial Trygd

Trykkeriansvarlig:
Polinor AS

Velferd.no og Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige publikasjon på det viktige og omfattende velferdsfeltet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler