Said fikk tilbake selvtillit og troen på omverdenen ved hjelp av Frog-metoden. Nå har 20-åringen erstattet en problemfylt hverdag med målrettet innsats for å få lærlingplass som tømrer.

I fjor fikk svensker 3,4 milliarder kroner i skattefradrag for husarbeid de satte bort til andre. Størst fradrag får svensker med høye inntekter, og arbeidet gjøres i stor grad av innvandrerkvinner.

KORTNYTT

Nordmenn, dansker og franskmenn har dobbel så stor sjanse for å få innvilget sykemelding enn svensker og nederlendere, ifølge en ny studie.

Nordmenns levevaner blir sakte bedre, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ny forskning viser at forbrytere som dømmes til fengsel klarer seg bedre enn dem som begår samme forbrytelse med mildere straff.

– De sosiale entreprenørene kan gi viktige bidrag til å styrke velferds-Norge, mener Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen.

– Vi tar funnene i rapporten alvorlig, sier Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland.

Velferdkommentaren

Høflighet er av de små hverdagslige tingene som limer folk sammen i samfunn. Men med automatiske dører på T-banen er høflighetsgesten med å holde døren åpen for andre blitt overflødig. En liten limstift er blitt fjernet.

Jeg er tilfreds med disse resultatene, men ikke fornøyd.

- Nav-sjef Sigrun Vågeng, om resultatet av Navs bruker-undersøkelse

Følg oss på sosiale medier

Magasinet Velferd på sosiale medier

Gratis nyhetsbrev

I 2015 gikk om lag 3 900 mennesker til Trygderetten for å få omgjort vedtak i Nav. Det var nesten 20 prosent flere enn året før. Men det er langt flere som ikke orker å ta opp kampen, frykter Terje Hansen, som vant over Nav i Trygderetten i fjor.

På årets Velferdkonferanse deler en rekke sentrale aktører sine erfaringer for hvordan vi kan lykkes med å få flere i jobb. Sigrun Vågeng kommer, kommer du?

Trygderett

Ranil kom til Norge i 1989, og jobbet deretter i 11 år før han fikk en tung stablemaskin over seg på jobb. Etter dette kom han aldri tilbake til inntektsgivende arbeid.

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til sentralisering og små aktører med lang erfaring forsvinner ut. Utfallet av anbudsrundene bør få regjeringen til å revurdere sin klokkertro på anbudssystemet, mener politikere fra flere partier.

– Nye velferd.no inngår i en digital satsing som skal gjøre Velferd mer aktuelt, tilgjengelig og uunnværlig for alle som er opptatt av velferdsspørsmål, sier redaktør Tore Kristensen.

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak fører til at små aktører med lang erfaring og kunnskap om det lokale arbeidsmarkedet forsvinner ut. – Vi frykter at de som står utenfor arbeidslivet får et dårligere tilbud, sier Jon-Ivar Windstad i Kirkens Bymisjon Drammen.

Da Adnan Abdul Ghani kom til Sverige som flyktning nektet han å slå seg til ro med en passiv tilværelse på asylmottak. I stedet mobiliserte han beboerne på mottaket til å starte egne aktiviteter. Nå valfarter folk til Restad gård for å lære.

Høy alder er ingen hemsko for en leder. Snarere tvert om. Det mener Sverre Holen, som i 15 år har leid ut erfarne og godt voksne ledere under mottoet: Skal du ha ting gjort effektivt – gå til dem som har gjort det før.

Astrid Nøklebye Heiberg vil omgjøre eldrebølgen – den grå tsunamien – til positiv bølgekraft. – Vi må gjøre noe for at de som vil, kan og har kompetanse står lengre i arbeid, sier hun.

Nav bør gjøre mer av den arbeidsrettede oppfølgingen selv, framfor å sette ut oppgavene til andre, sa Nav-sjef Sigrun Vågeng til Velferd tidligere i år. Nå har regjeringen bestemt at hun skal få gjøre som hun ønsker.

Nav får langt flere positive enn negative oppslag i mediene. Og det var færre negative oppslag i 2015 enn året før, mens den positive omtalen økte i omfang.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies