Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

– Vi nærmer oss 300 påmeldte, men har fortsatt plass til noen flere, forteller Tore Kristensen, ansvarlig redaktør i Velferd.

Skal barn og ungdom takle selvrealiseringssamfunnet må psykologi inn på timeplanen, mener unge Velferd har snakket med.

Det digitale skiftet i offentlig sektor er i full anmarsj. Mer egenansvar hos befolkningen og persontilpassede tjenester er noe av det vi kan forvente i årene som kommer, ifølge ny rapport.

Arbeidsdeltakelsen blant unge funksjonshemmede gått ned med over ti prosent i løpet av de siste fire årene, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det skjer til tross for at myndighetene har satset spesielt på å få flere i denne gruppen ut i jobb. 

Avtalen om inkluderende arbeidsliv har ikke fått flere funksjonshemmede i jobb, viser statusrapport om IA-arbeidet. Sterkere virkemidler må til for å nå målet i IA-avtalen, mener styreleder Camilla Lyngen i Unge funksjonshemmede.

– Til tross for at de fleste i Norge har det bra, må ikke samfunnet glemme de svakeste, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. I samarbeid med Statistisk sentralbyrå har Røde Kors utviklet rapporten Sosial Puls, som peker på åtte av de største humanitære behovene i landet.

Leder

«En valgkamp der vafler trumfer velferdsspørsmål gir grunn til uro» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

I 2008 startet DREIS som en sammenslåing av tiltak for fire brukere med arbeidslyst og behov for en tilrettelagt hverdag. I dag har bedriften 18 plasser og sørger for at kommunens bilpark på 400 kjøretøy er i presentabel stand til enhver tid.

Velferdkommentaren

Nordmenn har bedre kunnskap enn før om levekårsutfordringene i Norge, og befolkningen er positiv til en aktiv velferdspolitikk. Da er det et paradoks at velferdsstaten ikke klarer å gjøre noe effektivt for de aller svakeste.

Norge passerte 900 000 alderspensjonister i løpet av sommeren 2017. Om bare få år vil dette tallet bikke én million, ifølge Navs prognoser.

Hver tredje nordmann mener innvandringen må begrenses for å styrke velferdssamfunnet. Det går fram av en fersk spørreundersøkelse om levekår og velferd.

De har ikke lyst på geitost.

- Integrering av minoritetsungdom går best uten ost, ifølge Reinert Midthassel ved biblioteket på Tøyen i Oslo

Trygderett

Nav mente «Marie» og far til hennes yngste sønn var samboere, og at hun derfor ikke var enslig forsørger. Trygderetten mente saken ikke var godt nok opplyst.

Nav og tiltaksbransjen

Anbud på Nav-tiltak har fått flere folk i arbeid, hevder statssekretær Christl Kvam og viser til tall fra Nav. Selv sier Nav at det er usikkerhet og feilkilder knyttet til tallene og at man ennå ikke har et reelt helhetsbilde av resultatene.

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

På Velferdkonferansen skal Adrian Lorentsson snakke om hvordan vi kan få unge med psykiske lidelser ut i jobb og utdanningsløp. For øvrig vil han redde verden - ett menneske av gangen.

Følg oss på sosiale medier

Magasinet Velferd på sosiale medier

Gratis nyhetsbrev

Opplæring, sysselsetting og integrering – det er målet når 14 flyktninger og nyankomne innvandrere utplasseres på Ikea Furuset for å lære språk og arbeidslivsregler. 

«Det at våre skattepenger, gjennom Nav, går til å finansiere løsarbeidere som skal jobbe med å få arbeidsledige inn i arbeidslivet er vanskelig å forstå» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Å bli sendt fra praksisplass til praksisplass som gratis arbeidskraft uten meningsfylte oppgaver kan gjøre en allerede vanskelig livssituasjon enda verre. Det forteller unge arbeidsledige når forskere har spurt om deres erfaringer med Nav.

Skepsis til barnevernet er utbredt blant polakker i Norge. Skepsisen bunner dels i myter og feiloppfatninger, men også i saker der barnevernet har gjort alvorlige feil, ifølge den polske journalisten Maciej Czarnecki.

Antall unge uføre er nesten fordoblet på få år. Mange har aldri fått prøvd seg i arbeidslivet. I Hordaland går man nye veier for å få unge på Nav-ytelser over i jobb.

Regjeringen vil lage et hurtigspor som skal få flyktninger raskere i jobb, men har kuttet i bevilgningene til å kartlegge flyktningers kvalifikasjoner. Et tilbakeskritt, mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Fra ord til handling

I fjor høst ble prosjektet «Orntli' arbeid» startet med ambisjonen om å skaffe 150 unge arbeidspraksis i løpet av 2017. Etter kun første kvartal er de over halvveis til målet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler