Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Velferdbloggen

Av Loveleen R. Brenna, daglig leder i Seema AS.

– Vi har nå over 350 påmeldte, men har fortsatt plass til noen flere, forteller Tore Kristensen, ansvarlig redaktør i Velferd.

Nav har tatt affære etter avsløringer av at nysgjerrige ansatte har snoket i sensitive personopplysninger. Rutiner og reaksjoner på misbruk er skjerpet, og Nav har fått sitt første personvernombud.

Forskning

Om lag 150 000 nordmenn har opplevd å ikke ha nok å spise det siste året, ifølge ny studie. Unge uten jobb er mest utsatt for alvorlig matmangel, mens pensjonister og trygdede klarer seg fint.

Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om de som får pengene er reelle arbeidssøkere. Det går fram av en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Leder

Høyres Heidi Nordby Lunde vil skjerpe aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere. Men skjerpet aktivitetsplikt for politikere og Nav kan være vel så viktig for å få unge mennesker i arbeid og aktivitet.

Fra ord til handling

Norsk Gjenvinning Region Øst hedres med pris for sin inkluderende rekruttering. – Vi ser på mangfold som positivt, lønnsomt og en del av vårt samfunnsansvar, sier Norsk Gjennvinnings Ingrid Bjørdal.

Velferdkonferansen 2017

Skal vi få flere unge ut i jobb eller utdanning kreves det et tettere samarbeid i politikken og mellom de ulike etatene, mener Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Velferdkonferansen 2017

Det er uheldig at flere unge går på helsebaserte Nav-ytelser enn før, sa forsker Simen Markussen da han innledet på Velferdkonferansen 2017. Å komme på slike ytelser øker avstanden til arbeidslivet, påpekte han.

Vi skal spise vafler og drikke kaffe.

- Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forklarer Aftenposten hvilke krav som stilles til politikernes kosthold

Færre unge enn før går på dagpenger, mens flere får helsebaserte ytelser fra Nav. Innstramminger i reglene for dagpenger har bidratt til å skyve unge fra køen av arbeidssøkere og over i helsekøen, viser en ny analyse fra Nav.

Kriminelle aktører har flyttet seg fra byggebransjen til velferdssektoren, ifølge en rapport om arbeidslivskriminalitet i Norge. Slik kriminalitet truer legitimiteten til velferdsstaten, advarer rapporten.

De fleste norske ungdommer har det bra, men en rekke utviklingstrekk gir grunn til bekymring på de unges vegne. Velferd har samlet noen fakta om situasjonen for unge i Norge i dag.

Forskning

Diskriminering av arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn er ikke uvanlig. Men i helseprofesjoner som leger, tannleger og sykepleiere er det ingen forskjeller i sysselsetting og lønn blant personer med majoritets- og minoritetsbakgrunn.

Jobbforalle

Kiwi-kjeden satser sterkt på intern opplæring og utvikling av ansatte. – I Kiwi er folka det viktigste, sier butikksjef Siyamak Nemati, som kommer til Velferdkonferansen for å fortelle om Kiwi-skolen.

Jobbforalle

Khaled Samimi valgte bort videregående for å jobbe hos Kiwi. Etter målrettet innsats og hardt arbeid steg han i gradene og ble butikksjef. Varehandelen er en viktig arena for arbeidsinkludering, viser rapport.

Mange kommuner gir ikke flyktninger den opplæringen de har krav på, viser ny Fafo-rapport. – Det er fortvilende, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Nå varsler hun tøffere krav til kommunene.

«Det viktigste av alt er at barn og unges stemmer blir hørt.»

«Det er ikke barnet det er noe feil med.»

«Nav og andre hjelpesystemer er for dårlige på å samarbeide med ungdom.»

«Å hjelpe andre og forbedre systemene føles godt.»

Følg oss på sosiale medier

Magasinet Velferd på sosiale medier

Gratis nyhetsbrev

Etter at sokneprest Sunniva Gylver ble utsatt for en alvorlig trafikkulykke har hun fått nærkontakt med Nav. Hun er ikke imponert over brevene hun har mottatt. Brev fra Nav kan være skadelig for folkehelsa, mener den profilerte presten.

Aktuell profil

Christine Kohts mantra er at det finnes en diamant i oss alle. På Velferdkonferansen skal hun inspirere til refleksjon over følgende spørsmål: Er det for jævlig å være ung i dagen samfunn?

Forskning

Sjansen for at kvinner blir uføretrygdet, mer enn dobles hvis de har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen eller vold i nære relasjoner, viser ny studie.

Flere enn før opplever å bli diskriminert på jobben på grunn av høy alder, viser Norsk seniorpolitisk barometer. Måten vi snakker om seniorer på i den offentlige debatten har blitt mer negativ, mener direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Leder

Hvis du mottar en ytelse fra Nav, er du parkert på utsiden av samfunnet. Det er meldingen Nav har sendt ut til det norske folk. Noen i Nav må ha misforstått hva det vil si å være en samfunnsborger.

Forskning

Hva gjør kommunene som lykkes med integrering av flyktninger? Forskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus har funnet svaret.

I over et tiår har Forandringsfabrikken hentet inn erfaringer og råd fra tusenvis av barn og unge i Norge. Hovedmålet er at deres kunnskap skal bli like viktig for samfunnsutviklingen som forskningskunnskap.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler