I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Velferdbloggen

Av Adrian J. Lorentsson, kommunikasjonssjef, Mental Helse Ungdom.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Engelsklærerne Christine Wyller og Linda Marie Haven har gjennom god undervisning og klasseledelse bidratt til at elevene deres har oppnådd topp-resultater. I dag tildeles de prisen «Årets Seniorprofil 2017» på Bekkestua skole.

Leder

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil vurdere om IA-avtalen skal skrotes. Det kommer neppe til å skje, mener Velferds redaktør.

– Hvis en av partene mener at det er ubehagelig å være på jobb i en periode, er ikke sykefraværsordningen ment for dette, sier arbeidsrettsadvokat.

Daglig leder i HR Norge Even Bolstad mener IA-avtalen ikke har levert.

NHOs årskonferanse

Andelen som står utenfor arbeidslivet i Norge, blir faktisk mindre, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

De har forventninger til tjenestene som det må et under på linje med Jesu fødsel for å møte.

- Spekter-direktør Anne-Kari Bratten tror aldrende 68-ere vil stille store krav til eldreomsorgen

NHOs årskonferanse

Kutt i sykelønnsordningen, flere aktivitetskrav for å få trygdeytelser og skattefordeler for folk som er i jobb. Det er blant forslagene i en rapport som presenteres på NHOs årskonferanse i dag.

NHO hilser Høyre, Frp og Venstres varslede dugnad for å få flere i arbeid velkommen. Men jobbene må også skapes, konstaterer NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Forskning

På tross av en rekke tiltak, har andelen personer med funksjonsnedsettelser i jobb stått bom stille de siste ti årene.

Å få flere i jobb blir en hovedprioritet framover, fastslo partilederne for Høyre, Frp og Venstre på tredje dag av regjeringsforhandlingene på Jeløya. Politikerne vil ha partene i arbeidslivet med på dugnad.

Trygderett

NAV og Trygderetten mente det var sosiale årsaker og ikke sykdom som gjorde at «Sebastian» ikke klarte å jobbe fullt. De så bort fra erklæringer fra spesialist om at «Sebastian» trolig hadde vært underdiagnostisert.

En ungdomsrabatt i arbeidsgiveravgiften kan få flere unge i arbeid, mener professor Katrine V. Løken og viser til erfaringer fra Sverige. Men politikere er skeptiske til om dette er veien å gå for å bekjempe ungt utenforskap.

Velferdkommentaren

De som har vokst opp i fattige hjem, gjør det dårligere enn før. De er sjeldnere i jobb, er oftere trygdet, stifter sjeldnere familie og har ikke hatt den samme reduksjonen i dødelighet som andre. Skal man få flere i jobb, må innsats settes inn mot denne gruppen.

Følg oss på sosiale medier

Magasinet Velferd på sosiale medier

Gratis nyhetsbrev

Jobbforalle

– For å stå i jobb over tid vil noen mennesker med psykiske utfordringer trenge lang oppfølging, sier daglig leder Svein Jacobsen i Fontenehus Norge. Ni av ti medlemmer opplever en forbedret helsesituasjon ved bruk av fontenehusenes tilbud.

Magasinet Velferd og Velferd.no blir fra årsskiftet utgitt av Medier og Ledelse, som fra før utgir Dagens Perspektiv, Ukeavisen Ledelse og magasinet Plot. – Avtalen vil styrke vår evne til å drive kvalitetsjournalistikk på velferdsfeltet, sier Velferds redaktør Øivind Fjeldstad.

Nav og tiltaksbransjen

Den største tiltaksleverandøren til Nav, Din Utvikling, har drevet med ulovlig innleie av veiledere. Det er konklusjonen i en juridisk utredning fra advokatfirmaet Wiersholm.

Jobbforalle

– Det er utrolig viktig å ha et tilbud som ikke setter så mye krav til hva du gjøre, men heller støtter deg til å finne ut hva du vil gjøre, sier Lars-Petter Grønningen. På Fontenehuset Oslo Øst har han fått styrket selvtillit og hjelp til å komme i arbeid.

Erlend Wiborg lever og ånder for politikken, men holder individets rett til å bestemme over eget liv aller høyest. Som leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget vil han gjøre norsk arbeidsliv mindre A4.

Forskning

Ringer i Vannet-strategien gir tiltaksdeltakere varige jobber, slår ny NTNU-rapport fast. Likevel sier rapporten noe om ubrukt potensial med tanke på målgruppe, og at inkluderingsmetodikken bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro. 

Seksten OECD-land bruker en større andel av BNP på offentlig velferd enn Norge, viser ny rapport. Inkluderes private ordninger, er vi nede på 21. plass.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler