Trygderett

«Kenneth» hadde bidragsgjeld som ble nedbetalt gjennom trekk i lønn fra arbeidsgiver. I tillegg hadde han gjeld knyttet til feilutbetalinger og en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Leder

«Norske kommuner bygger stadig flere og større institusjoner, finansiert av Husbanken. Dette er stikk i strid med Stortingets politikk om å bygge små boenheter» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

KORTNYTT

Kontroll over egen arbeidssituasjon og godt sosialt klima bidrar til å redusere sykefraværet.

BEKYMREDE DANSKER: Danskene er mer bekymret enn før over gapet mellom fattig og rike. Samtidig tror de gapet vil bli større i årene som kommer.

Forskjellene mellom dagpenger og lønninger har økt, viser en dansk undersøkelse.

UENIGHET OM ARBEIDSKRAV: Høyre og Fremskrittspartiet vil pålegge sosialhjelpsmottakere oppgaver som å måke snø, hogge ved og plukke søppel. – Noen er for syke til å kunne jobbe, så vi kan ikke ha en absolutt aktivitetsplikt, sier Laila Dåvøy i Kristelig Folkeparti.

Regjeringen vil innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra 1. januar 2017.

Tankerangling

«VG 17. november 2016. Vi ble så paff at det har tatt oss ei uke å forfatte denne dypt følte hyllesten. Domme bjeller klinger. Det ble jul allikevel», skriver uføretrygda poet Ola Bog.

Fra ord til handling

I høst startet organisasjonen LIN et mentorprogram for menn og kvinner med minoritetsbakgrunn. – Vi vil bidra til at folk får jobber der de får brukt sin kompetanse, sier prosjektkoordinator Paloma León.

Siste fra Velferdbloggen

«Mange av dem som har mistet jobben på grunn av oljekrisen, har kompetanse som er det er behov for i andre deler av landet og i andre bransjer.» 

SV vil sette en fylling i hullet i velferdsstaten.

- Tannlegebesøk skal ikke gi hull i lommeboka, ifølge SVs alternative statsbudsjett

Følg oss på sosiale medier

Magasinet Velferd på sosiale medier

Gratis nyhetsbrev

Mens elever i dag skulker skolen for å få et glimt av Justin Bieber, skulket unge Robert Eriksson for å få møte Carl I. Hagen. Nå har han skrevet bok om utroskapsrykter, karaoke, politiske maktkamper og framtidens velferdssamfunn.

IA-avtalen 15 år

I 15 år har IA-avtalen hatt som mål å få flere funksjonshemmede i arbeid. Resultatene har uteblitt. – IA-satsingen når ikke fram til arbeidsgiverne, mener generalsekretær Henrik Peersen i Norsk Epilepsiforbund.

Stillingsportalen for deg som støter på utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og for bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar gjennom en åpen og inkluderende rekruttering.

Litt under halvparten av NHOs medlemsbedrifter er villige til å engasjere personer som står langt unna arbeidsmarkedet. Det viser NHOs Arbeidsgiverbarometer 2016.

Velferdkommentaren

Trygdesystemet er under debatt. En mulig forenkling kan være å erstatte dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp med en felles trygd.

– Å aktivisere beboerne fra dag én øker arbeidskompetansen deres og skaper sosiale nettverk. Slik blir de bedre rustet for det norske arbeidslivet, forteller mottaksleder Iris Hadziosmanovic på Torshov transittmottak.

Uførereformen skulle få uføre til å delta mer i arbeidslivet. Men innføringen av reformen ga ingen slik effekt, viser en ny rapport. Kutt i fribeløpet kan ha svekket arbeidsviljen.

Jobbforalle-Arena

Samarbeidspartnerne til Velferds nettportal for et mer inkluderende arbeidsliv, Jobbforalle.no, har opprettet et felles nettverk som skal jobbe for at terskelen inn i arbeidslivet høvles ned.

Skal vi sikre velferdsstaten må vi prioritere kampen mot framtidig sosial ulikhet. Dette krever at vi investerer i kvalitetsbarnehager, bedre skoler, integrasjon i arbeidslivet og andre tiltak for å bekjempe sosial segregering, mener professor i sosiologi Ivar Frønes. 

Tirsdag framla Venstre sitt forslag til alternativt statsbudsjett, hvor partiet blant annet ønsker å videreføre statsstøtten til Magasinet Velferd.

Både funksjonshemmede og leverandører av hjelpemidler er enige: Anbudsystemet svekker hjelpemiddeltilbudet og fører til dårligere produktkvalitet, samt redusert valgfrihet for brukerne.

Trygderett

«Arvid» jobbet i jordbruket med å sprøyte åkre, men fikk avslag på krav om å få godkjent sykdom som yrkessykdom. Nav og Trygderetten mente det ikke var bevist at plagene skyldtes påvirkningen av kjemikaliene han hadde vært utsatt for.

Kenneth Stien har ingenting imot hardt og tidkrevende arbeid, så lenge målet er tydelig. Det være seg å få folk i jobb, eller i taktfast turmarsj på Hardangervidda.

Da Norsk Epilepsiforbund tilbød praksisplass til en person utenfor arbeidslivet, tok det et halvt år før Nav fant en kandidat. Da var det for sent.

Fra ord til handling

Tabuprisen ble i høst delt ut til deltagere i NRK-serien «Jeg mot meg». De fikk prisen for å ha bidratt til å alminneliggjøre psykiske problemer og vist at det er håp og muligheter for å få hjelp til å mestre livet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler