Fra ord til handling

Tabuprisen ble i høst delt ut til deltagere i NRK-serien «Jeg mot meg». De fikk prisen for å ha bidratt til å alminneliggjøre psykiske problemer og vist at det er håp og muligheter for å få hjelp til å mestre livet.

Kronikk

Underteikna har stelt med attføringspolitikk nokre tiår. Å halde folk med redusert arbeidsevne i arbeid har vore eit viktig og ganske så tverrpolitisk mål i Norge. Retten til arbeid skal også gjelde dei som ikkje kan prestere hundre prosent.

KORTNYTT

Et flertall i Høyres programkomité vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning.

Den danske regjeringen foreslår å øke pensjonsalderen fra 67 til 67,5 år.

116 000 norske husstander som kjøper private renholdstjenester, betaler renholderne svart – uten at de påkrevde skatter og avgifter går til statskassa.

Hos Clas Ohlson er verken hudfarge, navn, diagnose eller en litt rufsete fortid til hinder for å bli ansatt. Det viktigste er holdningen, at man har god arbeidsmoral og sosiale ferdigheter, mener butikksjef Fernando Heredia.

Varsleren Natalia Olsen forteller sin historie i første del av serien Motvind på NRK i kveld. Velferd har tidligere skrevet om saken. Les her om da Natalia Olsen varslet om trakassering i Nav.

Siste fra Velferdbloggen

Hvem har du med deg på jobb?

«Når mødre ikke har makt over sitt eget liv, lærer de sine døtre avmakt.»

Friske seniorer er ikke en spesielt trengende gruppe.

- Tankesmia Civita advarer oss mot å synes synd på gamliser

Følg oss på sosiale medier

Magasinet Velferd på sosiale medier

Gratis nyhetsbrev

Nav og tiltaksbransjen

Arbeidsminister Anniken Hauglie har bestilt en evaluering som skal svare på om konkurranseutsetting av Nav-tiltak har gitt et bedre tilbud til brukerne. Hva brukerne selv mener om saken, vil hun ikke få vite. De blir ikke spurt.

 

Møt tegneserieskaper Bodil Revhaug, som bidrar med skarpe og humoristiske observasjoner av det norske velferdssamfunnet i hvert nummer av Velferd.

På årets Velferdkonferanse deler en rekke sentrale aktører sine erfaringer for hvordan vi kan lykkes med å få flere i jobb. Sigrun Vågeng kommer, kommer du?

Velferdkommentaren

IA-avtalen bør være en innovativ avtale der de generelle målene ligger fast, mens virkemidlene utvikles i takt med aktuell kunnskap. Avtalen som kom i 2014 og som varer ut 2018, er en god og kunnskapsbasert avtale med et stort potensial for å påvirke utviklingen i arbeidsmarkedet.

IA-avtalen 15 år

Mannlige arbeidstakere har nesten nådd IA-avtalens mål om 20 prosent reduksjon i sykefraværet. Kvinnene har ikke kommet halvveis til målet.

Kortvokste Jørgen Svane hadde alle forutsetninger for å få jobb som lastebilsjåfør. Likevel måtte det et Facebook-innlegg og en reise på 50 mil til for å finne en arbeidsgiver som ville satse på ham.  

Trygderett

Anne skrev på bloggen sin at hun var opptatt med trening, bryllupsplanlegging og oppgaver i hjemmet med barna. Det skulle hun ikke ha gjort, for både Nav og Trygderetten mente at hun da ikke burde få uføreytelse som ung ufør.

Leder

«Gode bedrifter planlegger for framtiden og rigger organisasjonen med ulik kompetanse gjennom naturlig utskiftning. Her burde NHO gå foran som et godt eksempel, men så gjør de det motsatte. Det er ikke tillitsvekkende.»

Jan Grue skjønte tidlig at han måtte bruke huet for å nå målene sine. Likevel skylder han mer på hell enn heltemot når han forklarer hvorfor livet hans har blitt en suksesshistorie.

 

NHO og tankesmia Civita vil fjerne særordninger for eldre arbeidstakere. De hevder at ordningene ikke virker etter hensikten. Jo, seniorordningene fungerer, fastslår en ny forskningsrapport.

Velferdkommentaren

Forhåpningene er store til at ny teknologi skal bidra til likeverdig deltakelse på alle arenaer. Skal dette målet nås, må de gode teknologiske løsningene for personer med særlige utfordringer komme som en ønsket og intendert bieffekt av nye løsninger for alle.

Fra ord til handling

I juni vant Matsentralen Oslo Miljøpris 2016: – Non-profit-organisasjoner kan få til mye bare de tør å spørre om hjelp, mener daglig leder i Matsentralen, Cristiano Aubert.

Leder

«Det er de som faller ut av skolen og ender opp i utenforskap og på trygd vi må satse mer på.»

Said fikk tilbake selvtillit og troen på omverdenen ved hjelp av Frog-metoden. Nå har 20-åringen erstattet en problemfylt hverdag med målrettet innsats for å få lærlingplass som tømrer.

I fjor fikk svensker 3,4 milliarder kroner i skattefradrag for husarbeid de satte bort til andre. Størst fradrag får svensker med høye inntekter, og arbeidet gjøres i stor grad av innvandrerkvinner.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies