Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

På Velferdkonferansen skal Adrian Lorentsson snakke om hvordan vi kan få unge med psykiske lidelser ut i jobb og utdanningsløp. For øvrig vil han redde verden - ett menneske av gangen.

wj_20170524_VEL_Adrian_Lorentsson_FILM

Kommer: Adrian Lorentsson i Aktuell profil.

Satire

Hemmelig kommunikasjonsstrategi i Nav:
Informasjonskutt til eldre – smilefjes til unge

Tankerangling

Nabo'n er forbanna på politikerne - igjen. Denne gangen handler det om arbeidsavklaringspenger.

Siste fra Velferdbloggen

«Et vitnemål er ikke bare et papir. Det er nøkkelen til videre utdanning og arbeidsliv.»

 

De har ikke lyst på geitost.

- Integrering av minoritetsungdom går best uten ost, ifølge Reinert Midthassel ved biblioteket på Tøyen i Oslo

Følg oss på sosiale medier

Magasinet Velferd på sosiale medier

Gratis nyhetsbrev

Opplæring, sysselsetting og integrering – det er målet når 14 flyktninger og nyankomne innvandrere utplasseres på Ikea Furuset for å lære språk og arbeidslivsregler. 

«Det at våre skattepenger, gjennom Nav, går til å finansiere løsarbeidere som skal jobbe med å få arbeidsledige inn i arbeidslivet er vanskelig å forstå» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Stillingsportalen for deg som støter på utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og for bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar gjennom en åpen og inkluderende rekruttering.

Å bli sendt fra praksisplass til praksisplass som gratis arbeidskraft uten meningsfylte oppgaver kan gjøre en allerede vanskelig livssituasjon enda verre. Det forteller unge arbeidsledige når forskere har spurt om deres erfaringer med Nav.

Skepsis til barnevernet er utbredt blant polakker i Norge. Skepsisen bunner dels i myter og feiloppfatninger, men også i saker der barnevernet har gjort alvorlige feil, ifølge den polske journalisten Maciej Czarnecki.

Antall unge uføre er nesten fordoblet på få år. Mange har aldri fått prøvd seg i arbeidslivet. I Hordaland går man nye veier for å få unge på Nav-ytelser over i jobb.

Regjeringen vil lage et hurtigspor som skal få flyktninger raskere i jobb, men har kuttet i bevilgningene til å kartlegge flyktningers kvalifikasjoner. Et tilbakeskritt, mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Fra ord til handling

I fjor høst ble prosjektet «Orntli' arbeid» startet med ambisjonen om å skaffe 150 unge arbeidspraksis i løpet av 2017. Etter kun første kvartal er de over halvveis til målet.

Trygderett

«Bjarte» søkte om gjenopptak av søknad om ytelse som ung ufør, og viste til ny dokumentasjon om de helsemessige konsekvensene av en voldelig oppvekst. NAV mente de nye opplysningene var kjent da NAV hadde behandlet saken tidligere, og at det ikke var grunnlag for gjenopptak av saken.

Under parolen «det skal lønne seg å jobbe» har flere danske regjeringer kuttet i sosialhjelpen. Men kutt i ytelsene har ikke fått flere i jobb, slik meningen var. Derimot er flere skjøvet ut i fattigdom.

Nav og tiltaksbransjen

Kommersielle selskaper har kapret store deler av attføringsmarkedet etter at regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud. Ikke en eneste ny ideell aktør vant fram i anbudskonkurransene, viser ny rapport.

Nav og tiltaksbransjen

Din Utvikling ble den store vinneren da regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud. Men nå stiller Nav spørsmål ved selskapets virksomhet og har bedt Arbeidstilsynet vurdere om bruken av innleid arbeidskraft er i strid med loven.

Bedre samarbeid mellom hjem og skole kan hindre frafall blant minoritetselever. Det mener Saad Hashi hos Atlas Kompetanse, som kurser innvandrerforeldre om det norske skolesystemet.

Kronikk

«Mange ser ut til å ha glemt at vi åpnet opp for private aktører i velferdstjenestene nettopp fordi ikke alle skattekroner som skulle gå til velferd, faktisk gikk til velferd» skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i tankesmia Civita.

Leder

«Når fagskolene har hatt lav status og i tillegg vært holdt utenfor det gode høgskole- og universitetsfelleskap, har vi fått en miks som i praksis systematisk har svekket yrkesfaglig utdanning i Norge» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler