Erlend Wiborg lever og ånder for politikken, men holder individets rett til å bestemme over eget liv aller høyest. Som leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget vil han gjøre norsk arbeidsliv mindre A4.

Forskning

Ringer i Vannet-strategien gir tiltaksdeltakere varige jobber, slår ny NTNU-rapport fast. Likevel sier rapporten noe om ubrukt potensial med tanke på målgruppe, og at inkluderingsmetodikken bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro. 

Seksten OECD-land bruker en større andel av BNP på offentlig velferd enn Norge, viser ny rapport. Inkluderes private ordninger, er vi nede på 21. plass.

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Velferdbloggen

Av Loveleen R. Brenna, daglig leder i Seema AS.

Tankerangling

Tankerangling av Ida Kristine Holm, nettredaktør i Velferd.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Ann Solfrid Merula er en av 800 000 nordmenn som yter ubetalt omsorg for nær familie. Mange opplever at innsatsen går ut over egen helse og risikerer selv å falle ut av arbeidslivet. – Å få Vidar tilbake til et verdig liv har vært mitt livs hardeste kamp, sier Ann Solfrid.

Forskning

Risikoen for å begynne med ulike legemidler øker sterkt ved nedbemanning og ledighet. Bruk av midler mot psykiske lidelser blir spesielt utbredt, viser nye studier.

Leder

Politikere fra alle partier forsikrer om at faste ansettelser skal være hovedprinsippet i arbeidslivet. Når Nav advarer om at konkurranseutsetting av Nav-tiltak kan undergrave dette prinsippet, bør derfor varselklokkene ringe, skriver Velferds redaktør Øivind Fjeldstad.

Tre av fire unge nordmenn sier at de stort sett er fornøyd med livet. Bare 40 prosent av unge med nedsatt funksjonsevne svarer det samme, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå. – Et sterkt varsel om at vi trenger handling, sier Synne Lerhol, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede.

Nav og tiltaksbransjen

Tiltaksleverandøren Din Utviklings bruk av innleid arbeidskraft kan undergrave grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv, frykter Nav. Nå er advokatfirmaet Wiersholm engasjert for å se på om Din Utviklings praksis er i strid med loven.

Psykiske helseplager er tre ganger vanligere blant innvandrere fra Irak, Iran og Tyrkia enn blant nordmenn flest. Minst plaget er innvandrere fra Somalia, viser en undersøkelse av innvandreres levekår.

Vi skal spise vafler og drikke kaffe.

- Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forklarer Aftenposten hvilke krav som stilles til politikernes kosthold

Trygderett

Trygderetten la vekt på eldre erklæringer som mente ”David” ikke var varig syk, mens erklæringer der det ble anbefalt at han fikk uføretrygd tilsynelatende ble ignorert. Erklæringene som ble vektlagt, var dessuten skrevet etter korte konsultasjoner med «David».

Den internasjonale organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI) har utpekt norske Forandringsfabrikken som en av Europas beste sosiale entreprenører for utsatte barn.

Feilutbetalinger av sykepenger er et omfattende problem. Nå ønsker Nav å få en oversikt hvor mye penger det kan dreie seg om. Trolig er det snakk om flere milliarder kroner i året.

Fra ord til handling

Motitech AS fra Bergen er kåret til Årets sosiale entreprenør 2017. Gjennom historiefortelling, minner og musikk motiverer de vanligvis inaktive eldre og personer med demens til å være i mer fysisk aktivitet.

Forskning

Tre klare kriterier går igjen i hjelpetiltakene for barn og unge med størst effekt, viser ny forskning. At unge blir lyttet til er den viktigste suksessfaktoren, forteller SINTEF-forsker Line Melby.

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Følg oss på sosiale medier

Magasinet Velferd på sosiale medier

Gratis nyhetsbrev

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Nav har tatt affære etter avsløringer av at nysgjerrige ansatte har snoket i sensitive personopplysninger. Rutiner og reaksjoner på misbruk er skjerpet, og Nav har fått sitt første personvernombud.

Forskning

Om lag 150 000 nordmenn har opplevd å ikke ha nok å spise det siste året, ifølge ny studie. Unge uten jobb er mest utsatt for alvorlig matmangel, mens pensjonister og trygdede klarer seg fint.

Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om de som får pengene er reelle arbeidssøkere. Det går fram av en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Leder

Høyres Heidi Nordby Lunde vil skjerpe aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere. Men skjerpet aktivitetsplikt for politikere og Nav kan være vel så viktig for å få unge mennesker i arbeid og aktivitet.

Fra ord til handling

Norsk Gjenvinning Region Øst hedres med pris for sin inkluderende rekruttering. – Vi ser på mangfold som positivt, lønnsomt og en del av vårt samfunnsansvar, sier Norsk Gjennvinnings Ingrid Bjørdal.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler