Leder

«Hvis den nyvalgte regjering skal unngå økte skatter og avgifter, er det nærliggende å tro at noen må betale uansett» skriver Velferds avtroppende redaktør.

Statsbudsjettet 2018

I statsbudsjettforslaget for 2018 ønsker regjeringen å flytte ansvaret for hjelpemidler til kommunene. – Forslaget viser manglende forståelse for funksjonshemmedes rolle i samfunnet, sier interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund.

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen vil styrke Navs innsats for å få personer med psykiske helseproblemer i arbeid gjennom metoden individuell jobbstøtte (IPS). Det går fram av forslaget til statsbudsjett for 2018. – Veldig positivt, sier prosjektleder Kine Nan Lium ved IPS Hadeland.

Statsbudsjettet 2018

– Økte bevilgninger til varig tilrettelagt arbeid er et steg på rett vei, men vi savner en forpliktende oppfølgingsplan, sier Kenneth Stien, direktør i Arbeid & Inkludering.

– Vi nærmer oss 350 påmeldte, men har fortsatt plass til noen flere, forteller Tore Kristensen, ansvarlig redaktør i Velferd.

Skal barn og ungdom takle selvrealiseringssamfunnet må psykologi inn på timeplanen, mener unge Velferd har snakket med.

– Jeg vil ha mindre detaljstyring av Nav, sier Erlend Wiborg, som er utpekt til ny leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité. Med seg i komiteen får han profilerte politikere som Arbeiderpartiets Hadia Tajik og Høyres Heidi Nordby Lunde.

Trygderett

Statens pensjonskasse fikk flere henvendelser fra «Per» om at han kunne ha fått for mye utbetalt uførepensjon i 2009. Likevel gikk det fem år før de krevde beløpet tilbakebetalt. I tillegg hadde de gjort enda en feilutbetaling.
 

Den nystartede Føniksalliansen har samlet aktører fra næringsliv, frivillighet og utdanning til en dugnad for å skape et mer aldersvennlig samfunn.

Fra 1. oktober overtok Øivind Fjeldstad som ansvarlig redaktør i Velferd. Tidligere redaktør Tore Kristensen har gått over i stillingen som daglig leder.

Feilutbetalinger fra Nav beløper seg trolig til mer enn 15 milliarder kroner i året, ifølge anslag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Sviktende informasjon til brukerne, et komplisert regelverk og manglende kontroller er blant årsakene, påpeker Nav.

Skal man skape forandring, må man gå til dem som forstår hva det handler om, mener Marit Sanner. Derfor samarbeider hun med ungdom, så de kan dele sine råd og erfaringer med makta.

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Vi skal spise vafler og drikke kaffe.

- Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forklarer Aftenposten hvilke krav som stilles til politikernes kosthold

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Det digitale skiftet i offentlig sektor er i full anmarsj. Mer egenansvar hos befolkningen og persontilpassede tjenester er noe av det vi kan forvente i årene som kommer, ifølge ny rapport.

Arbeidsdeltakelsen blant unge funksjonshemmede gått ned med over ti prosent i løpet av de siste fire årene, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det skjer til tross for at myndighetene har satset spesielt på å få flere i denne gruppen ut i jobb. 

Avtalen om inkluderende arbeidsliv har ikke fått flere funksjonshemmede i jobb, viser statusrapport om IA-arbeidet. Sterkere virkemidler må til for å nå målet i IA-avtalen, mener styreleder Camilla Lyngen i Unge funksjonshemmede.

– Til tross for at de fleste i Norge har det bra, må ikke samfunnet glemme de svakeste, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. I samarbeid med Statistisk sentralbyrå har Røde Kors utviklet rapporten Sosial Puls, som peker på åtte av de største humanitære behovene i landet.

Leder

«En valgkamp der vafler trumfer velferdsspørsmål gir grunn til uro» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

I 2008 startet DREIS som en sammenslåing av tiltak for fire brukere med arbeidslyst og behov for en tilrettelagt hverdag. I dag har bedriften 18 plasser og sørger for at kommunens bilpark på 400 kjøretøy er i presentabel stand til enhver tid.

Følg oss på sosiale medier

Magasinet Velferd på sosiale medier

Gratis nyhetsbrev

Velferdkommentaren

Nordmenn har bedre kunnskap enn før om levekårsutfordringene i Norge, og befolkningen er positiv til en aktiv velferdspolitikk. Da er det et paradoks at velferdsstaten ikke klarer å gjøre noe effektivt for de aller svakeste.

Norge passerte 900 000 alderspensjonister i løpet av sommeren 2017. Om bare få år vil dette tallet bikke én million, ifølge Navs prognoser.

Hver tredje nordmann mener innvandringen må begrenses for å styrke velferdssamfunnet. Det går fram av en fersk spørreundersøkelse om levekår og velferd.

Trygderett

Nav mente «Marie» og far til hennes yngste sønn var samboere, og at hun derfor ikke var enslig forsørger. Trygderetten mente saken ikke var godt nok opplyst.

Nav og tiltaksbransjen

Anbud på Nav-tiltak har fått flere folk i arbeid, hevder statssekretær Christl Kvam og viser til tall fra Nav. Selv sier Nav at det er usikkerhet og feilkilder knyttet til tallene og at man ennå ikke har et reelt helhetsbilde av resultatene.

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler