Annonse

Norge har de nest beste arbeidsmulighetene for kvinner

Yrkesaktive kvinner i Norge har de nest beste arbeidsmulighetene i verden, viser den nye glasstak-indeksen til the Economist.

Oslo Frp: Vil fjerne kontantstøtten i hovedstaden

Fremskrittspartiet i Oslo vil stanse kontantstøtten i hovedstaden – som en forsøksordning. Det vedtok Oslo Frp på sitt årsmøte sist helg, skriver Dagsavisen.

Færre varsler om permitteringer og oppsigelser

I fjor mottok NAV varsler om mulige permitteringer og oppsigelser av til sammen 29 600 personer. Dette er en nedgang på 41 prosent sammenlignet med 2016, da antallet var 50 000. Nedgangen er desidert størst i Rogaland.

Høyre-politiker: Vil ha hjemmebesøk og fadderordninger for minoritetsforeldre

Ap vil skjerpe kamp mot arbeidslivskrim

Arbeiderpartiet vil gi politiet og skattemyndighetene flere verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Annonse

Bill Gates: Milliardærer bør betale mye mer skatt

Bill Gates sier han har betalt over 10 milliarder dollar i skatt i løpet av sitt liv, men mener milliardærer som ham bør betale «betydelig mer».

Automatisk registrering av frikort gir raskere saksbehandling hos Nav

Siden januar i fjor har den automatiske registreringen av egenandeler og utstedelse av frikort sørget for både kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati.

Mottakere fornøyde med tilskudd mot barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom blir vurdert som svært nyttig av dem som mottar midler, selv om bare halvparten er helt enig i at den lykkes.

Kvinner med utenlandsk bakgrunn diskrimineres systematisk

Høyt utdannede kvinner med utenlandsk bakgrunn er utsatt for systematisk diskriminering i arbeidslivet, ifølge forskning fra Universitetet i Agder.

6 000 avla statsborgerprøve i 2017

2017 var det fyrste året dei som ønskjer å bli norske statsborgarar måtte bestå ein statsborgarprøve. Det blei avlagt 6 016 statsborgarprøvar i løpet av året, skriv Kompetanse Noreg i ei melding.

Annonse

Pensjon: – Ikke rettferdig at de som jobber lengst, får mest

Ingen velger å bli utslitt eller syk. Derfor må rettferdighet legges til grunn for pensjonene som forhandles nå, sier spesialist i arbeidsmedisin Ebba Wergeland til NRK.

Pris til Stortingets eldste

Behandlere ordinerer ikke fysisk aktivitet

– Tilrettelagt fysisk aktivitet som behandling mot psykiske plager er virksomt og ressursbesparende, og man slipper bivirkninger. Likevel unngår mange hjelpere å bruke det som del av behandlingen, sier Toril Moe til nettstedet Napha.no

Folk i Norden lever lenger, men helseforskjellene øker

Nordmenn fortsatt rikest i Norden

Naboene haler innpå, men nordmenn har fortsatt mest å rutte med i Norden, viser en rapport fra Nordisk ministerråd.

Annonse

Unge med høy utdanning kan bli pensjonstapere

Unge ansatte med høy utdanning ligger an til å tape mest på en omlegging av offentlig tjenestepensjon, mener Akademikerne.

Stortinget vil stramme inn på trygdeeksport

Stortinget sier ja til å utbetale lavere summer i kontantstøtte og barnetrygd til Øst-Europa, skriver Aftenposten.

Ap snur om profittforbud for private barnehager

Et flertall på Stortinget vil hindre at barnehager som mottar offentlig støtte, tar ut stor profitt. Ap har snudd i saken, mens KrF er avventende.

Annonse

Vil fjerne muligheten til å søke asyl i Danmark

Socialdemokratiet vil gjennom en ny asyl- og flyktningreform avskaffe muligheten til å søke asyl innenfor Danmarls grenser, og tvinge asylsøkere til å søke fra et tredjeland.

Helleland: Arbeidsgiverne hindrer likestilt arbeidsliv

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) går ut mot arbeidsgiverne, som hun mener er den største bremseklossen for et likestilt arbeidsliv.

Kontantstøtten har kostet nær 50 milliarder

Nærmere 50 milliarder kroner er utbetalt i kontantstøtte til norske småbarnsforeldre siden ordningen trådte i kraft 1. august 1998.

Oslo-politiet får ikke anmelde arbeidslivskrim

Oslo-politiet anmelder ikke økonomisk arbeidslivskriminalitet som avdekkes på inspeksjoner med samarbeidende etater, viser et notat Klassekampen har fått tilgang til.

Ekspertutvalg: Fylkeskommuner bør overta Nav-oppgaver

Fylkeskommunene bør overta virkemidler og oppgaver knyttet til regional karriereveiledning som Nav og Kompetanse Norge i dag har ansvaret for. Det er blant forslagene fra et ekspertutvalg som har sett på nye oppgaver til fylkeskommunene.

Flere menn mottar barnetrygd

NHO: Fagbrev mer etterspurt enn mastergrad

Ifølge NHOs kompetansebarometer svarer seks av ti bedrifter at de trenger personer med yrkesfaglig utdanning. Kun én av tre etterspør en mastergrad.

Nattarbeid øker kreftfaren hos kvinner

200 grunnskoleelever forsvinner hvert år

Asylbarn er fattigere enn før

Innvandrere gir mindre kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet

Støre-rådgiver går til LO

Kraftig nedgang i ung arbeidsløshet

Sju av ti imot velferdsprofitt

Økning i antall minstepensjonister

Mange stillinger utlyses ikke offentlig

Sverige: Langsom integrering i arbeidslivet

Over 200 000 midlertidig ansatte

Storbritannia: Depresjon øker blant unge jenter

Ansatte i finansnæringen går av tidlig

Innvandrerbarn velger samme nabolag som foreldrene

EU: Flere fattige arbeidstakere

Høyre vil ha strengere aktivitetsplikt

Få arbeidsledige flytter

Ut mot likestillingskutt

Liten støtte til tvangsreturer

Ålesund er Årets pårørendekommune

Arve Kambe har fått ny jobb

Nav-saksbehandlere vurderer ulikt

Pensjonene spiser stadig mer av kaka

Folkehelse lite lønnsomt for kommunene

Afrika: 72 millioner barnearbeidere

Arbeidslediges helse bedre enn fryktet

Danmark: Stadig flere hjemløse

687 000 tapte årsverk i 2016

Rekordmange deltok i introduksjonsprogram

Under halvparten i jobb etter dagpengestopp

Skal få sykemeldte raskere ut i jobb

Flere fra fattige hjem blir uføre

Barnehageutbygging får flere kvinner i jobb

Store variasjoner i sykefraværet

Regjeringen lanserer ny strategi for god psykisk helse