Annonse

SverigeEksplosiv vekst i psykisk sykefravær

Sykefravær på grunn av psykiske lidelser er mer enn fordoblet i Sverige i løpet av seks år. Halvparten av alle svenske kvinner som er langtidssykmeldt, har nå en psykisk diagnose.

Meningsmåling i 27 landLedighet er bekymring nummer én

Arbeidsledighet er det folk rundt i verden er mest bekymret for, viser en ny, internasjonal meningsmåling. Korrupsjon er den nest største bekymringen, mens fattigdom og sosial ulikhet kommer på tredje plass.

Danske sosialhjelpsmottakere velger sofaen

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Skoletrøtthet bak høyt skolefrafall i SverigeSverige: Tre av ti elever fullfører ikke videregående

Norge er ikke alene om å ha et stort frafall i videregående utdanning. Også i Sverige er det mange som slutter uten å ha tatt eksamen. Svenske ungdommer oppgir skoletrøtthet som den viktigste årsaken til at de ikke har fullført skoleløpet.

Dansk regjering får skarp kritikkVil ikke måle fattigdom

Regjeringen i Danmark vil skrote den offisielle fattigdomsgrensen. Det er påfallende at dette skjer samtidig med at det kuttes i sosiale ytelser slik at flere blir fattige, mener Redd Barna.

Annonse

SverigeSterk vekst i psykisk sykefravær

Tallet på svensker som er sykmeldt på grunn av psykisk sykdom har økt med nesten 50 prosent på to år. Fire av ti sykmeldte svensker har nå en psykisk diagnose.

DanmarkFærre funksjonshemmede i arbeid

Arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede dansker har gått nedover. Mens drøyt halvparten var i jobb på begynnelsen av 2000-tallet, var bare 43 prosent i jobb i fjor, viser ny rapport.

Frykt gir skjevt bilde av virkeligheten

Folk flest har sterkt overdrevne forestillinger om omfanget av innvandring og andelen muslimer i befolkningen. Folk tror også arbeidsledigheten og eldrebølgen er langt større enn i virkeligheten, viser internasjonal meningsmåling.

Lang vei ut av EU-krise

Tallet på arbeidsledige i EU har økt med ni millioner siden starten på den økonomiske krisen i 2008. I den grad det skapes nye jobber, dreier det seg primært om midlertidige stillinger og deltidsstillinger, ifølge en fersk rapport fra EU-kommisjonen.

Økt ulikhet bekymrer danskene

To av tre dansker mener ulikhetene i samfunnet er et problem. Og et flertall tror gapet mellom rike og fattige vil øke i årene som kommer, viser en dansk undersøkelse.

Annonse

Det er vondt å være ung – i Danmark

De sover dårligere enn før, har oftere vondt i hodet og er mer stresset, deprimerte og utilfredse med tilværelsen enn tidligere generasjoner. Forskningsrapport tegner et dystert bilde av hvordan danske barn og unge har det.

SverigeKvinner blir syke av dårlig arbeidsmiljø

Mobbing, utfrysing, trakassering og samarbeidsproblemer på jobben fører til at stadig flere svensker blir syke. Kvinner er særlig utsatt, viser en rapport fra det svenske Arbetsmiljöverket.

Den nordiske modellen – en supermodell for hele verden?

Norden begeistrer med sin solide økonomiske utvikling, som er kommet ikke på tross av, men takket være de sterke velferdsstatene, skriver professor Stein Kuhnle i siste nummer av magasinet Velferd.

Skjør fred bak høye murer

«Jeg kan ikke tro nyhetene i dag. Jeg klarer ikke å lukke øynene og få dem til å forsvinne. Sunday Bloody Sunday», synger Bono i U2 i sin mest kjente politiske sang. Mer enn 40 år etter den blodige søndagen bygges det stadig flere, lengre og høyere murer i Nord-Irland.

Når de beste drar

Det er de unge og velutdannede som forlater kriserammede europeiske land. Når de beste drar, kan det bli verre for landene å komme seg på fote igjen.

Annonse

Politikere og presse overdriver omfanget av trygdesvindel

Hardkjør mot trygdesvindel fra britiske politikere og aviser får vanlige briter til å tro at problemet er langt større enn det er i virkeligheten. Hardkjøret påfører trygdemottakere skamfølelse, viser en ny rapport.

Ny britisk barnetrygdEt eksempel – ikke til etterfølgelse

Fra 2013 skal Storbritannias barnetrygd være behovsprøvd, og altså ikke lenger være universell. Behovsprøving dreier seg ikke bare om å spare offentlige utgifter. Det innebærer også sosiale kostnader og økte utgifter til mer kontroll.

DanmarkStadig flere arbeider frivillig for velferdsstaten

Antallet dansker som arbeider frivillig med velferdsoppgaver, er nesten firedoblet på åtte år, viser en ny undersøkelse.

Annonse

FinanskriseTiltakene svekker arbeidstakernes kår og innflytelse

Høy arbeidsledighet og sosial nød er de umiddelbare virkningene av eurokrisa. Krisa svekker dessuten kårene til de som har arbeid og fagbevegelsens innflytelse.

Finner jobber minst i Europa

Bare finner, franskmenn og irer har kortere arbeidsuke enn nordmenn. Det viser en undersøkelse av hvor mye folk jobber i 28 land i Europa.

Tikkende velferdsbombe i Kina

Opptil 200 millioner kinesere har ikke tilgang til helsetjenester eller andre velferdsgoder der de bor og jobber. Nå skal nye velferdsordninger hindre sosial uro.

Arv gjør de rikeste rikere

Arv øker de økonomiske forskjellene i samfunnet. De rike arver millioner, mens de fattigste får gjeld i arv, viser tall fra Danmark.

Økte sosiale helseforskjeller i Danmark

Danske menn med høy inntekt lever nesten ti år lenger enn menn med lav inntekt. Økte sosiale helseforskjeller bekymrer danske myndigheter.

Avkrefter myte om late grekere

Den økonomiske krisen i Hellas skyldes ikke latskap. Grekere jobber hardest i Europa, viser tall fra OECD. Nederlendere, tyskere og nordmenn jobber minst.

Palestinsk ungdom deltar ikke i den arabiske våren

Til forskjell fra ungdom i mange andre arabiske land, synes palestinsk ungdom å ha trukket seg unna politikken. Mange frykter å bli arrestert hvis de engasjerer seg politisk.

Nå dør «bare» 20 800 barn hver dag

Antall døde barn sank fra 12 millioner i 1990 til 7.6 millioner i 2010, trass i at verdens befolkning samtidig økte med 1.6 milliarder. Nå dør det i snitt «bare» 20 800 barn hver dag.