Annonse

Arbeidsledigheten på stedet hvil

4,1 prosent av arbeidsstyrken her i landet var uten arbeid i november, ifølge SSB. Det er opp 0,1 prosentpoeng fra september.

Anniken HauglieTommelen ned for Høyre-forslag om karensdag

Agder Høyre vil ha et prøveprosjekt med karensdag ved sykdom, men ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er det ikke aktuelt å oppfylle ønsket fra partifellene i sør.

Nedsatt arbeidsevneFlest i Kvænangen, færrest i Engerdal

Mer enn én av ti innbyggere i Troms-kommunene Kvænangen, Gratangen og Kvæfjord er registrert med nedsatt arbeidsevne hos Nav. I Engerdal i Hedmark og Hjelmeland i Rogaland gjelder det bare én av førti.

Datadrevet oppfølging ved Nav Alna– Vi må brøyte veien selv

Nav sitter på enorme mengder informasjon om brukere og virksomheter. Nå skal et pilotprosjekt gi bedre oversikt over hva Nav faktisk vet.

Navs IT-direktør– Nav må lære av datagiganter som Facebook og Netflix

Annonse

Økt kjøpekraft blant pensjonister

De fleste pensjonister har fått betydelig økt kjøpekraft de siste ti årene, viser tall fra Nav.

Ti prosent flere unge uføre i 2017

Ved utgangen av 2017 var det 15 800 unge uføre under 30 år i Norge. Det er om lag 1 470 flere enn året før, viser tall fra Nav.

FFO: Krever politisk omkamp om midlertidige ansettelser

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon var sterkt imot å åpne for økt bruk av midlertidighet i arbeidslivet. Når krever organisasjonen at liberaliseringen av arbeidsmiljøloven reverseres.

Kraftig økning i klager til Nav

Antall klager på servicen i Nav har mer enn doblet seg det siste året. – Vi er ikke glade for utviklingen, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Ikke flere jobber til folk med hull i CV-en

Økt adgang til å ansette folk i midlertidige stillinger skulle gjøre det lettere å få jobb for utsatte grupper. Det har ikke skjedd, viser ny rapport.

Annonse

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

Likestillingsombudet med krass kritikk av kommune-NorgeBer regjeringen vurdere å la staten overta BPA-ordningen

Måten kommunene praktiserer BPA-ordningen for funksjonshemmede funker ikke, mener Likestillingsombudet.

– Seniorgründere er gull for Norge

Folk over 50 år står bak mer enn en fjerdedel av alle nyetableringer i Norge, viser en ny undersøkelse. – Vi som har rundet 50, er «the dream team», mener eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Nav Rogaland sent på banen med etablererkurs

Etter at arbeidsledigheten steg i Rogaland i 2015, brukte Nav to år på å få på plass etablererkurs. Da de begynte var ledigheten allerede på vei ned igjen.

2 av 3 utviklingshemmede mangler jobb eller dagtilbud

– Sjokkerende, sier Dag Sandvik, direktør for arbeidsgiver- og interesseforeningen ASVL.

Annonse

Unge funksjonshemmedeFår arbeidsevnen vurdert uten å vite om det

Når Nav vurderer arbeidsevnen til unge i arbeidsavklaringstiltak, er brukeren sjelden klar over det selv, ifølge ny studie.

Svensk studieJobbytte forlenger yrkeslivet

Seniorer som endret yrke i femtiårsalderen velger å bli værende i jobb framfor å pensjonere seg.

Forskning

Like mye jobbdiskriminering etter 22. juli

Mange svarte på 22. juli-angrepet med anti-rasisme. Men arbeidsgiveres praksis ved ansettelser ble ikke endret. De foretrekker fortsatt jobbsøkere med norske navn.

Annonse

NTNU-professorDet offentlige bør lære av NHO

Ringer i Vannet-metodikken har potensial til å få langt flere i jobb og bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro.

Arian (24) fikk jobb gjennom Ringer i Vannet– Å få muligheten til å vise seg fram er utrolig viktig

NHOs inkluderingssatsing Ringer i Vannet (RiV) skal hjelpe dem som sliter i det ordinære arbeidsmarkedet. Ved å ta utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft kommer 600 kandidater ut i jobb årlig, viser ny rapport.

Regjeringspartiene: Profittforbud gir barnehagedød

Nye Ap-takter om profittfrie barnehager får Rødt til å glede seg og regjeringspartiene til å gremme seg.

Kommentar

Dugnadsånden lever i privat sektor

Mange arbeidsgivere har lenge deltatt på en inkluderingsdugnad i arbeidslivet, men mangler redskapene som kan gi flere personer en mulighet, skriver Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen.

Halve folket i arbeid

Statsministeren vil ha 13 prosent flere i arbeid. Hun bør heller se på hvordan man tilpasser samfunnet til 50 prosent arbeidsledighet, anbefaler digitaliseringsrådgiver Lars Rinnan. Han tror borgerlønn kan være en god idé.

Regjeringen vurderer bonus til innvandrere i jobb

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere fungerer for dårlig, mener Høyre-statsråd Jan Tore Sanner. Han åpner for å premiere dem som kommer raskere ut i jobb eller utdanning.

Færre arbeidsledige – men flere langtidsledige

Arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover, viser tall fra Nav. Men antallet som har vært ledige i over to år øker, spesielt i Rogaland og Hordaland. Fire av ti arbeidsledige er innvandrere.

Overdreven frykt for trygdeeksport

Den blågrønne regjeringen viderefører kampen mot trygdeeksport. Trygdeutbetalinger til utlandet er imidlertid et lite problem økonomisk sett, mener PRIO-stipendiat Cathrine Talleraas.

Kvinner, barn og unge utropes til pensjonsvinnere

Kvinner ser ut til å komme bedre ut av pensjonsreformen enn mange fryktet på forhånd. For dagens unge er det nye systemet også en forbedring, ifølge en artikkel fra Forskningsrådet.

Nav spår velferdsregning på 92 milliarder– For optimistisk, tror NHO

NHO mener spådommene om at prislappen på framtidas velferd vil øke med mellom 22 og 92 milliarder kroner er alt for optimistiske.

Anmeldt trygdesvindel redusert med nesten 50 millioner i 2017

Nav har anmeldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner i 2017. Selv om de fleste meldingene til politiet gjelder dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP), har antall anmeldelser knyttet til sistnevnte ytelse gått ned.

Eldrebølgen blir dyr for framtidens velferdsstat

Dagens trygdeordninger vil koste 20-90 milliarder kroner mer i 2060. Nesten all veksten skyldes økte utgifter til alderspensjon, viser en ny rapport fra Nav. – Utgiftsbyrden blir størst dersom vi får lav befolkningsvekst, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Én av fem studenter har opplevd diskriminering

21 prosent av norske studenter har opplevd diskriminering i løpet av studietiden, viser en ny undersøkelse utført av Sentio. I tillegg frykter annenhver student arbeidsledighet etter fullførte studier.

Nedgang i nordmenns yrkesdeltakelse

Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Nedgangen var sterkest for aldersgruppen 25–29 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

To Nav-sjefer degradert etter datasnoking på Sørlandet

To Nav-ledere i Aust-Agder er blitt degradert og fratatt lønn for å ha datasnoket i personsensitive ansatteopplysninger.

Frp-toppSiste periode med kontantstøtte

Frp-topp Roy Steffensen tror vi er inne i den siste stortingsperioden med kontantstøtte. Han mener Norge ikke har råd.

Ny rapport: Minoritetsbakgrunn minsker sjansen for å få jobb i staten

Arbeidssøkere med synlig minoritetsbakgrunn har nærmere 20 prosentpoeng mindre sjanse for å bli innkalt til intervju, og ti prosentpoeng mindre sannsynlighet for å få jobben, sammenlignet med norske søkere med samme kvalifikasjoner. Det viser en Fafo-rapport om rekrutteringspraksisen i fem statlige virksomheter i Norge.

Flere Nav-ledere tatt for snoking

I Aust-Agder er syv Nav-ledere tatt for ulovlig snoking i ansattes personlige mapper. Nå har det dukket opp ytterligere saker av lignende karakter.

Flere mottar arbeidsavklaringspenger i Rogaland og Aust-Agder

Mens det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger på landsbasis i 2017, økte antall mottakere i Rogaland og Aust-Agder, ifølge tall fra Nav.

NHO maner til kamp mot skattejuks og trygdesvindel

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Folkehelseinstituttet: Tenåringsjenter med psykiske lidelser øker med 40 prosent

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Mannlige flyktninger kommer raskere ut i jobb

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sysselsettingsutvalget starter jobben

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den blågrønne regjeringen vil skjerpe arbeidslinja

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Lærerne Christine (66) og Linda Marie (59) er kåret til Årets seniorprofil

Engelsklærerne Christine Wyller og Linda Marie Haven har gjennom god undervisning og klasseledelse bidratt til at elevene deres har oppnådd topp-resultater. I dag tildeles de prisen «Årets Seniorprofil 2017» på Bekkestua skole.

Flere sykmelder seg på grunn av arbeidskonflikter

– Hvis en av partene mener at det er ubehagelig å være på jobb i en periode, er ikke sykefraværsordningen ment for dette, sier arbeidsrettsadvokat.

HR-ekspert​ vil innføre «Nav-leger» og begrepet «arbeidsfør»

Daglig leder i HR Norge Even Bolstad mener IA-avtalen ikke har levert.

Solberg: Myte at alt går feil vei

Andelen som står utenfor arbeidslivet i Norge, blir faktisk mindre, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

NHOs årskonferanseKontroversielle forslag for å få flere i jobb

Kutt i sykelønnsordningen, flere aktivitetskrav for å få trygdeytelser og skattefordeler for folk som er i jobb. Det er blant forslagene i en rapport som presenteres på NHOs årskonferanse i dag.

NHO vil være med på inkluderingsdugnad

NHO hilser Høyre, Frp og Venstres varslede dugnad for å få flere i arbeid velkommen. Men jobbene må også skapes, konstaterer NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Forskere: Slik får vi flere funksjonshemmede i jobb

På tross av en rekke tiltak, har andelen personer med funksjonsnedsettelser i jobb stått bom stille de siste ti årene.

Høyre, Frp og Venstre enige om inkluderingsdugnad

Å få flere i jobb blir en hovedprioritet framover, fastslo partilederne for Høyre, Frp og Venstre på tredje dag av regjeringsforhandlingene på Jeløya. Politikerne vil ha partene i arbeidslivet med på dugnad.

Økonomiprofessor vil ha lavere arbeidsgiveravgift for unge

En ungdomsrabatt i arbeidsgiveravgiften kan få flere unge i arbeid, mener professor Katrine V. Løken og viser til erfaringer fra Sverige. Men politikere er skeptiske til om dette er veien å gå for å bekjempe ungt utenforskap.

Medier og Ledelse overtar Velferd ved årsskiftet

Magasinet Velferd og Velferd.no blir fra årsskiftet utgitt av Medier og Ledelse, som fra før utgir Dagens Perspektiv, Ukeavisen Ledelse og magasinet Plot. – Avtalen vil styrke vår evne til å drive kvalitetsjournalistikk på velferdsfeltet, sier Velferds redaktør Øivind Fjeldstad.

Ulovlige ansettelsesforhold hos storleverandør til Nav

Den største tiltaksleverandøren til Nav, Din Utvikling, har drevet med ulovlig innleie av veiledere. Det er konklusjonen i en juridisk utredning fra advokatfirmaet Wiersholm.

8 av 10 får jobb gjennom Ringer i Vannet

Ringer i Vannet-strategien gir tiltaksdeltakere varige jobber, slår ny NTNU-rapport fast. Likevel sier rapporten noe om ubrukt potensial med tanke på målgruppe, og at inkluderingsmetodikken bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro. 

Norge er ikke på velferdstoppen

Seksten OECD-land bruker en større andel av BNP på offentlig velferd enn Norge, viser ny rapport. Inkluderes private ordninger, er vi nede på 21. plass.

Din Utvikling troner på leverandørtoppenNav kjøpte tiltak for 7,4 milliarder i fjor

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Politikere lover styrket pårørendeinnsats

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Pårørende yter 100 000 årsverk i ubetalt omsorg– Omsorgsoppgavene går på helsa løs

Ann Solfrid Merula er en av 800 000 nordmenn som yter ubetalt omsorg for nær familie. Mange opplever at innsatsen går ut over egen helse og risikerer selv å falle ut av arbeidslivet. – Å få Vidar tilbake til et verdig liv har vært mitt livs hardeste kamp, sier Ann Solfrid.

Arbeidsledige bruker mer medisiner

Risikoen for å begynne med ulike legemidler øker sterkt ved nedbemanning og ledighet. Bruk av midler mot psykiske lidelser blir spesielt utbredt, viser nye studier.

Unge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet

Tre av fire unge nordmenn sier at de stort sett er fornøyd med livet. Bare 40 prosent av unge med nedsatt funksjonsevne svarer det samme, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå. – Et sterkt varsel om at vi trenger handling, sier Synne Lerhol, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede.