30. mai 2016
Tekststørrelse
Kontrast
velferdkommentaren-3-2016

Velferdkommentaren

Velferdkommentaren:

Ny modell – samme velferd

Skal velferdsstaten bevares må den norske modellen endres. Hovedregelen burde være at man sikres inntekt gjennom tilpasset arbeid, ikke kun gjennom passive ytelser, skriver økonom og senirforsker Simen Markussen.

Annonse
UTDANNING ER VIKTIG: Utdanning har stor betydning for funksjonshemmedes arbeidsdeltakelse. Mens bare 44 prosent av de funksjonshemmede med lav utdanning er i arbeid, er yrkesdeltakelsen på hele 77 prosent blant de høyest utdannede.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon:

Frykter vanskeligere arbeidsmarked for funksjonshemmede

Arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede er lavere i dag enn på begynnelsen av 2000-tallet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Økt arbeidsledighet kan gjøre terskelen inn i arbeidslivet enda høyere, frykter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

JFA-3-2016

Internasjonale Drammen:

Næringslivsledere vil ha flere innvandrere i jobb

17 år gammel kom Mehdi Karimi til Norge som flyktning fra Afghanistan. Under flukten holdt han på å drukne. I Norge meldte han seg på svømmekurs, og i dag er han vikar som livredder på Drammensbadet. Nå håper han på fast jobb gjennom Internasjonale Drammen.

Illustrasjon: Henry Bronken

Kronikk:

Fra aktivitetsplikt til tiltaksplikt

Å snakke om aktivitetsplikt er populært. Men det vi trenger er tiltaksplikt for stat og kommune, ikke aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, skriver samfunnsforsker Karin Gustavsen.

VENNER FOR LIVET: – Else-Marie lærer meg å bli kjent med det norske samfunnet, sier besøksvenn Abebayehu Birhane.

Skaper muligheter med «Helsebringende frivillighet»:

Åpner døra til arbeidslivet

Et samarbeidsprosjekt mellom Nav og Røde Kors fyller ut hullete CV-er og øker sjansen for å få folk ut i arbeid. Flere deltakere knytter også varige vennskapsbånd.

Annonse
TAR UTFORDRINGEN: Trygve Nordby er fagsjef i Oslo kommune og skal koordinere håndteringen av flyktningsituasjonen. 1000 flyktninger skal bosettes i Oslo i år, og byen må forberedes på asylankomster.

Flyktninghjelperen

Trygve G. Nordby har fått et helt møterom til kontor i toppen av Oslo rådhus. Her samler han de som arbeider for at 1000 nye flyktninger i hovedstaden skal få bolig, jobb og hjelp.

STOR INTERESSE: Studentene har vist stor interesse for å arbeide som frivillige for Den Uavhengige Sosialrådgivningen, forteller studentassistent Vegard Fiskaa Isebakke og studieveileder Lise Cecilie Kleppe ved Institutt for sosialfag på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fra ord til handling:

Studenter lærer gjennom å veilede

Studenter i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus har startet en uavhengig sosialrådgivning for folk i Oslo-området. – Mange henvendelser gjelder spørsmål knyttet til Nav, forteller studentassistent Vegard Fiskaa Isebakke.

Annonse
FIKK DRØMMEJOBBEN: Tore Olsen fikk jobben som vaktmester.

Tore fikk drømmejobben:

– En av de bedre julegavene jeg har fått

En alvorlig trafikkulykke sendte trailersjåfør Tore Olsen ut i langtidssykemelding med et ønske om å aldri havne bak rattet igjen. Takket være Nav Heimdal fikk Tore ønsket oppfylt med fast jobb som vaktmester i desember 2015.

van der Wel 2-2016

Velferdsstaten styrker arbeidsmoralen

Frykten for at sjenerøse velferdsordninger svekker arbeidsmoralen er overdrevet. Arbeidsviljen og arbeidsdeltakelsen er høyest i land med sjenerøse velferdsordninger, viser forskning.

Annonse
Loveleen Rihel Brenna

Jobbforalle-bloggen:

Språkbevissthet - når mangfold er den nye normalen

Skal sårbare grupper bli en styrke i det norske samfunnet, må vi akseptere og benytte oss av mangfoldet, skriver Loveleen Rihel Brenna i Seema AS.

GJENSIDIG SYMPATI: – Når jeg er ferdig på skolen vil jeg synge Ja, vi elsker for klassen min, og skrive en bok om afghanske kvinner, sier en takknemlig Shahzadeh. Her sammen med prosjektleder Toril Sundal Leirset (til venstre), og avdelingsleder Monica Fjerdingen.

Nytenkning i Levanger:

Får flyktningkvinner inn i arbeidslivet

I Levanger kombinerer de introduksjonsprogrammet for flyktninger, norskopplæring og fagopplæring. Slik finner flyktninger med liten eller ingen utdanning fra hjemlandet sin plass i det lokale arbeidslivet.

KAN ØKE INTERESSEN: «Koding kan bidra til større interesse og forståelse for anvendelsen av matematikk», skriver Solveig Osborg Ose i denne Velferdkommentaren.

Grunnskolen er bakpå

Dagens frafallsrater fra videregående opplæring har vært relativt konstante siden 1994. Svake grunnskolekarakterer er en viktig årsak til frafall. Flere må få oppleve skolemestring for å redusere frafallet. En mer spennende og variert grunnskole er helt nødvendig.

MANGE AKTØRER: Nav utbetalte penger til 31 399 tiltaksarrangører i 2014. Det betyr at det ikke gikk mer enn om lag 165 nordmenn på hver tiltaksarrangør som fikk penger fra Nav dette året.

Nav kjøper tjenester for milliarder

Nav kjøpte tjenester fra mer enn 31 000 tiltaksarrangører i 2014. Prislappen var på drøyt 6,6 milliarder kroner. Flere av de største tiltaksarrangørene eies av store private selskaper innen utdanning og bemanning.

Levert av CustomPublish AS